Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Hiện nay, tình trạng doanh nghiệp bị đóng mã số thuế diễn ra khá phổ biến. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc doanh nghiệp bị đóng mã số thuế như: không thực hiện việc kê khai và báo cáo thuế, không hoạt động tại trụ sở,…Khi bị đóng mã số thuế, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục mở lại mã số thuế với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

1. Các trường hợp được xin mở lại mã số thuế bị đóng

Theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Thông tư 95/2016/TT-BTC về đăng ký thuế thì doanh nghiệp bị đóng mã số thuế được xin khôi phục mã số thuế trong các trường hợp sau:

 • Tổ chức bị cơ quan thuế có thẩm quyền thu hồi Giấy phép, đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định, nhưng sau đó cơ quan thuế có thẩm quyền có văn bản hủy bỏ văn bản thu hồi Giấy phép.
 • Tổ chức/cá nhân đang ở tình trạng cơ quan thuế đã ban hành Thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng cơ quan thuế chưa ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận; cơ quan quản lý khác chưa ban hành văn bản thu hồi Giấy phép.
 • Tổ chức/cá nhân đã có hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế gửi đến cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế chưa ban hành Thông báo NNT chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
 • Do lỗi của cơ quan thuế, NNT không thuộc trường hợp phải chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

2. Thủ tục mở lại mã số thuế doanh nghiệp 

Theo quy định tại Thông tư 95/2016/TT-BTC thì thủ tục khôi phục mã số thuế đối với mỗi trường hợp doanh nghiệp bị đóng mã số thuế là không giống nhau. Cụ thể:

-  Đối với trường hợp doanh nghiệp không thuộc trường hợp phải chấm dứt hiệu lực mã số thuế do lỗi của cơ quan thuế:

Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế bao gồm:

 • Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế (Mẫu 25/ĐK-TCT ban hành kèm theo thông tư 95/2016/TT-BTC);
 • Bản photo văn bản hủy bỏ văn bản thu hồi Giấy phép (đối với trường hợp NNT đề nghị khôi phục mã số thuế do cơ quan có thẩm quyền có văn bản hủy bỏ văn bản thu hồi Giấy phép);

Bước 2: Nhận kết quả

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế, cơ quan thuế lập:

 • Thông báo khôi phục mã số thuế mẫu số 19/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC, gửi người nộp thuế;
 • In lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế cho người nộp thuế trong trường hợp người nộp thuế đã nộp bản gốc cho cơ quan thuế theo hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Mã số thuế của NNT sẽ được khôi phục trên hệ thống ngay trong ngày làm việc hoặc chậm nhất là đầu giờ ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày ban hành Thông báo khôi phục mã số thuế.

-  Đối với trường hợp doanh nghiệp không hoạt động tại trụ sở

Bước 1: Nộp hồ sơ khôi phục mã số thuế

Hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế (Mẫu 25/ĐK-TCT ban hành kèm theo thông tư 95/2016/TT-BTC)

Bước 2: Nộp các hồ sơ kê khai còn thiếu, số tiền còn nợ (nếu có), cơ quan thuế xác minh trụ sở.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế:

 • Cơ quan thuế lập danh sách các hồ sơ kê khai còn thiếu, tình hình sử dụng hóa đơn, số tiền thuế còn nợ, số tiền chậm nộp (nếu có); thực hiện xử phạt đối với các hành vi vi phạm;
 • Cơ quan thuế xuống trụ sở để xác minh và lập Biên bản xác minh tình trạng hoạt động của NNT (người nộp thuế phải ký xác nhận vào Biên bản);
 • Người nộp thuế phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế, yêu cầu của cơ quan thuế theo quy định Pháp luật.

Bước 3: Lấy kết quả:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày NNT chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ, cơ quan thuế:

 • Lập Thông báo khôi phục mã số thuế mẫu 19/TB-ĐKT (mẫu ban hành kèm theo thông tư 95/2016/TT-BTC), gửi NNT chậm nhất là đầu giờ ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày ban hành Thông báo, đồng thời thực hiện cập nhật trạng thái mã số thuế của người nộp thuế trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế.
 • In lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế/Thông báo MST cho NNT trong trường hợp NNT đã nộp bản gốc cho cơ quan thuế theo hồ sơ chấm dứt hiệu lực MST.

Trường hợp doanh nghiệp xin đóng mã số thuế nhưng nay muốn khôi phục hoạt động thì thực hiện thủ tục khôi phục lại mã số thuế giống như trường hợp doanh nghiệp không hoạt động tại trụ sở nhưng không thực hiện thủ tục phải xác minh trụ sở chính của doanh nghiệp.

Trên đây là quy định về thủ tục mở lại mã số thuế doanh nghiệp trong trường hợp bị đóng mã số thuế. Nếu bạn còn bất cứ vướng mắc nào liên quan đến vấn đề này hoặc muốn sử dụng dịch vụ mở lại mã số thuế vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

>>Xem thêm: Quy định về mã số thuế doanh nghiệp

                        Thủ tục đăng ký mã số thuế cá nhân


31/07/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185