Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Mỗi một công ty đều có người đại diện theo pháp luật. Nhưng trong một số trường hợp cần phải thay đổi người đại diện theo pháp luật. Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần được quy định ra sao trong Luật Doanh nghiệp? Luật Hùng Thắng sẽ lý giải cho bạn vấn đề trên.

1. Khái niệm

  • Theo khoản 1 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.”
  • Công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật. Trường hợp việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba; tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của CTCP

  • Theo khoản 1 Điều 50 Nghị  định 01/2021/NĐ-CP thì hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

- Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;

- Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới;

- Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp. 

  • Số lượng: 01 bộ

3. Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của CTCP

Bước 1: Nộp hồ sơ

Trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty, công ty gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính

Bước 2: Xét tính hợp lệ của hồ sơ

Sau 03 ngày khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp tiến hành nhận kết quả thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Trên đây là những quy định của pháp luật về thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần. Mọi thắc mắc liên quan tới thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật nói riêng, thay đổi đăng ký kinh doanh nói chung quý vị hãy liên hệ ngay tới công ty Luật Hùng Thắng để được các chuyên viên luật, luật sư nhiều năm kinh nghiệm giải đáp và hỗ trợ.


20/04/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185