Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Người đại diện theo pháp luật chính là người đứng đầu của công ty và được công ty ủy quyền, thay mặt công ty thực hiện các giao dịch với đối tác, khách hàng hoặc với cơ quan nhà nước. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp sẽ có nhu cầu thay đổi người đại diện theo pháp luật. 

Người đại diện theo pháp luật của công ty có thể là Chủ tịch hội đồng quản trị/Chủ tịch hội đồng thành viên/Giám Đốc/Tổng Giám và các chức danh quản lý khác sẽ được quy định rõ tại điều lệ công ty. Ở mỗi loại hình doanh nghiệp khác nhau thì chức danh của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có thể khác nhau. Theo quy định của pháp luật hiện hành, người đại diện theo pháp luật phải là người thường trú ở Việt Nam, trong trường hợp không có mặt tại Việt Nam quá 30 ngày thì phải có giấy ủy quyền cho người khác theo quy định tại luật doanh nghiệp nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật. Người đại diện có vai trò rất quan trọng đối với công ty, chính vì thế mà khi thay đổi người đại diện doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục thông báo lên sở Kế hoạch - Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) và Công ty Cổ phần

Được thực hiện theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020 và Nghị định 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật

Theo quy định của Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì trường hợp đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

  • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật.
  • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty.

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp trong các trường hợp cụ thể sau:

+ Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.

+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty.

+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp.

  • Nếu người đại diện theo pháp luật không tự nộp hồ sơ thay đăng ký kinh doanh thì có thể ủy quyền cho người khác thực hiện. Trường hợp này phải bổ sung thêm Giấy ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ, người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân sau:

+ Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực;

+ Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

Bước 2: Nộp hồ sơ và nhận kết quả thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

Doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính bằng cách nộp hồ sơ trực tiếp hoặc nộp qua mạng trên trang https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Bước 3: Những công việc cần làm sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty

Sau khi tiến hành thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, doanh nghiệp phải tiến hành công bố thông tin thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 32 Luật Doanh nghiệp.

Trong qua trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cần thêm thông tin về thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh hiện nay như thế nào? thì hãy liên hệ với chúng tôi, Luật sư tư vấn pháp lý Luật doanh nghiệp sẽ luôn hỗ trợ kịp thời và nhanh chóng, chính xác cho quý khách hàng.


26/01/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185