Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

An ninh trật tự luôn là một vấn đề được các nhà chức trách chú trọng. Chính vì vậy, bên cạnh các hoạt động của đời sống bình thường thì hoạt động kinh doanh là một trong những lĩnh vực mà nhà nước đặc biệt quan tâm. Theo quy định của Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 thì Giấy phép an ninh, trật tự là điều kiện bắt buộc để kinh doanh một số ngành nghề kinh doanh nhất định.

Tìm hiểu thêm các chủ đề bên dưới:

- Tư vấn doanh nghiệp

Theo quy định của Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, thì Giấy phép an ninh, trật tự là điều kiện bắt buộc để kinh doanh một số ngành nghề kinh doanh.

1. Các ngành nghề kinh doanh phải xin giấy phép đủ điều kiện về an ninh trật tự

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 96/2016/NĐ-CP thì có 23 các ngành nghề kinh doanh phải xin giấy phép đủ điều kiện an ninh trật tự. Cụ thể:

 • Sản xuất con dấu, gồm: Sản xuất con dấu có hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, con dấu có hình biểu tượng, con dấu không có hình biểu tượng theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu.
 • Kinh doanh công cụ hỗ trợ, gồm: Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán công cụ hỗ trợ, đạn sử dụng cho công cụ hỗ trợ và phụ kiện của công cụ hỗ trợ; sửa chữa công cụ hỗ trợ.
 • Kinh doanh các loại pháo, gồm: Sản xuất, gia công, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán các loại pháo hoa, các loại pháo khác và thuốc pháo theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo.
 • Kinh doanh dịch vụ cầm đồ, gồm: Kinh doanh dịch vụ cho vay tiền mà người vay tiền phải có tài sản hợp pháp mang đến cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ để cầm cố.
 • ……

2. Điều kiện xin cấp Giấy chứng nhận về an ninh, trật tự

 • Người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và người đại diện hợp pháp theo pháp luật của cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự phải có đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng và không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định này.
 • Cơ sở kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự chỉ được tiến hành các hoạt động kinh doanh sau khi có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp.
 • Chỉ các cá nhân, tổ chức Việt Nam ở trong nước mới được sản xuất con dấu. Chỉ các cơ sở của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân mới được sản xuất, kinh doanh sửa chữa công cụ hỗ trợ và sửa chữa súng săn.
 • Địa điểm kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự không nằm trong khu vực cấm theo quy định của pháp luật.

3. Trình tự, thủ tục xin cấp giấy phép an ninh trật tự

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự bao gồm:

 • Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;
 • Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trừ hộ gia đình kinh doanh chưa được cấp giấy chứng nhận này); Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (đối với chi nhánh doanh nghiệp); Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với các tổ chức sự nghiệp có thu);
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy;
 • Bản khai lý lịch của những người quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này (có dán ảnh và xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan nhà nước quản lý trực tiếp). Nếu là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có bản khai nhân sự, bản photocopy hộ chiếu, bản photocopy thẻ cư trú (xuất trình bản chính để kiểm tra).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Bước 2: Nộp hồ sơ

Căn cứ khoản 2 Điều 23 Nghị định 96/2016/NĐ-CP, cơ sở kinh doanh chọn một trong các hình thức nộp hồ sơ sau đây:

 • Nộp trực tiếp cho cơ quan Công an có thẩm quyền;
 • Gửi qua cơ sở kinh doanh dịch vụ bưu chính;
 • Nộp qua Cổng thông tin điện tử quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của Bộ Công an.

Bước 3: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan Công an cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự cho cơ sở kinh doanh.

Trường hợp từ chối cấp thì trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan Công an phải có văn bản trả lời cơ sở kinh doanh và nêu rõ lý do.

Bước 4: Nhận kết quả

4. Dịch vụ tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép an ninh trật tự tại Công ty Luật Hùng Thắng:

 • Tư vấn pháp lý sơ bộ cho khách hàng về điều kiện xin giấy phép đủ điều kiện an ninh trật tự;
 • Tư vấn cho khách hàng về thiết kế cơ sở để đảm bảo xin được giấy phép đủ điều kiện an ninh trật tự;
 • Soạn thảo hồ sơ hoàn chỉnh, đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Kiểm tra theo dõi tiến độ xét duyệt hồ sơ;
 • Kết hợp với cán bộ thẩm định hồ sơ xin giấy phép đủ điều kiện an ninh trật tự;
 • Đại diện khách hàng nhận kết quả là giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự.

27/01/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185