Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân nên gây rất nhiều bất tiện cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. Chính vì vậy mà nhu cầu chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân sang những loại hình doanh nghiệp khác ngày càng nhiều. Vậy doanh nghiệp tư nhân được phép chuyển đổi sang những loại hình doanh nghiệp nào? 

1. Quyền chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 205 Luật doanh nghiệp 2020 thì:

“1.Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Doanh nghiệp được chuyển đổi phải có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật này;

b) Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ chưa thanh toán và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;

c) Chủ doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty được chuyển đổi tiếp nhận và tiếp tục thực hiện các hợp đồng đó;

d) Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân”

Như vậy, theo như quy định trên thì doanh nghiệp tư nhân được phép chuyển đổi thành công ty TNHH, công ty cổ phần và công ty hợp danh khi đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật. So với Luật doanh nghiệp 2014 thì Luật doanh nghiệp 2020 đã cho phép doanh nghiệp tư nhân được chuyển đổi thành công ty cổ phần và công ty hợp danh. Quy định như vậy đã mở rộng thêm quyền lựa chọn của chủ doanh nghiệp tư nhân khi trước đó, Luật doanh nghiệp 2014 chỉ cho phép doanh nghiệp tư nhân chuyển đổi thành công ty TNHH.

Công ty được chuyển đổi đương nhiên kế thừa quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp tư nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ phát sinh trước ngày công ty được chuyển đổi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

2. Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tư nhân

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thì hồ sơ chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH hoặc công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh bao gồm:

  • Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên theo quy định của Luật doanh nghiệp trong trường hợp chuyển đổi thành công ty TNHH 1 thành viên;
  • Hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên theo quy định của Luật doanh nghiệp trong trường hợp chuyển đổi thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên;
  • Hồ sơ thành lập công ty cổ phần theo quy định của Luật doanh nghiệp trong trường hợp chuyển đổi thành công ty cổ phần;
  • Hồ sơ thành lập công ty hợp danh theo quy định của Luật doanh nghiệp trong trường hợp chuyển đổi thành công ty Hợp danh;
  • Cam kết bằng văn bản của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ chưa thanh toán và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;
  •  Thỏa thuận bằng văn bản của chủ doanh nghiệp tư nhân với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty được chuyển đổi tiếp nhận và tiếp tục thực hiện các hợp đồng đó;
  • Cam kết bằng văn bản hoặc thỏa thuận bằng văn bản của chủ doanh nghiệp tư nhân với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân;
  • Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng trong trường hợp chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp tư nhân; Hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho vốn của doanh nghiệp tư nhân; Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thừa kế theo quy định của pháp luật;
  • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp nộp hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính bằng cách nộp hồ sơ trực tiếp hoặc nộp qua mạng trên trang https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/.

Bước 3: Thụ lý và giải quyết hồ sơ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ  Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Bước 4: Nhận kết quả

Doanh nghiệp nhận kết quả thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh.


16/04/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185