Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Thủ tục tạm ngừng hoạt động của văn phòng đại diện theo Luật doanh nghiệp 2020 như thế nào? Hồ sơ tạm ngừng hoạt động của văn phòng đại diện gồm những gì? Luật Hùng Thắng sẽ cung cấp cho bạn những thông tin pháp lý về vấn đề này trong bài viết dưới đây.

1. Căn cứ pháp lý

  • Luật Doanh nghiệp 2020;
  • Nghị định 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04/01/2021 về Đăng ký doanh nghiệp.
2. Quy định về tạm ngừng hoạt động văn phòng đại diện

Việc tạm ngừng hoạt động của văn phòng đại diện do doanh nghiệp tự quyết định. Theo quy định tại khoản 1 Điều 206 Luật doanh nghiệp thì trong trường hợp tạm ngừng hoạt động của văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh.

Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.

3. Thủ tục tạm ngừng hoạt động văn phòng đại diện

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thì thủ tục tạm ngừng hoạt động của văn phòng đại diện được thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ tạm ngừng hoạt động văn phòng đại diện

Hồ sơ tạm ngừng hoạt động của văn phòng đại diện bao gồm:

  • Thông báo tạm ngừng hoạt động của văn phòng đại diện (theo mẫu);
  • Nếu người đại diện theo pháp luật không tự nộp hồ sơ tạm ngừng hoạt động thì có thể ủy quyền cho người khác thực hiện. Trường hợp này phải bổ sung thêm Giấy ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ.
  • Bản sao CMND/CCCD/ Hộ chiếu còn hiệu lực của người được ủy quyền nộp hồ sơ.

Bước 2: Nộp hồ sơ tạm ngừng hoạt động văn phòng đại diện 

Doanh nghiệp nộp hồ sơ tạm ngừng hoạt động văn phòng đại diện tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt văn phòng đại diện bằng cách nộp hồ sơ trực tiếp hoặc nộp qua mạng trên trang https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/

Bước 3: Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ tạm ngừng hoạt động văn phòng đại diện

Sau khi tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy xác nhận về việc tạm ngừng hoạt động văn phòng đại diện trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo trả lời về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 4: Cập nhật tình trạng pháp lý của văn phòng đại diện sau khi thực hiện thủ tục tạm ngừng hoạt động văn phòng đại diện

Trường hợp doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động văn phòng đại diện, Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của văn phòng đại diện trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng tạm ngừng hoạt động.

4. Hậu quả pháp lý khi Văn phòng đại diện tạm ngừng hoạt động nhưng không thông báo 

Theo quy định tại khoản 2, Điều 32 Nghị định 50/2016/ NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư thì:

“2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Đăng ký tạm ngừng kinh doanh nhưng không thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;”

Ngoài bị phạt tiền về hành vi không thông báo khi tạm ngừng hoạt động của văn phòng đại diện thì doanh nghiệp còn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh về việc tạm ngừng hoạt động của văn phòng đại diện (Theo khoản 3, Điều 32 Nghị định 50/2016/ NĐ-CP).


06/04/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185