Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Trên thực tế, nhiều giao dịch dân sự các chủ thể phải cần đến một người đại diện để xác lập và thực hiện. Theo Bộ luật Dân sự quy định về đại diện, người đại diện và quy định về cách phân loại đại diện.  Bài viết dưới đây sẽ tư vấn cho bạn đọc các quy định pháp luật về người đại diện.

1. Đại diện là gì?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 134 Bộ luật Dân sự 2015

Đại diện là việc cá nhân, pháp nhân (sau đây gọi chung là người đại diện) nhân danh và vì lợi ích của cá nhân hoặc pháp nhân khác (sau đây gọi chung là người được đại diện) xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.

Tuy nhiên trường hợp pháp luật quy định họ phải tự mình xác lập, thực hiện giao dịch đó thì không được để người khác đại diện cho mình. Người đại diện phải có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập, thực hiện trong trường hợp pháp luật có quy định.

2. Quy định cách phân loại đại diện

Theo quy định tại Điều 136, Điều 137, Điều 138 Bộ luật Dân sự 2015 có 02 loại đại diện như sau:

a) Đại diện theo pháp luật

Đại diện theo pháp luật là quyền đại diện được xác lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo điều lệ của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật. (Điều 135 Bộ luật Dân sự 2015). Đại diện theo pháp luật được phân thành 02 trường hợp như sau:

- Đại diện theo pháp luật của cá nhân

  • Cha, mẹ đối với con chưa thành niên.
  • Người giám hộ đối với người được giám hộ. Người giám hộ của người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi là người đại diện theo pháp luật nếu được Tòa án chỉ định.
  • Người do Tòa án chỉ định trong trường hợp không xác định được người đại diện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 136 Bộ luật Dân sự 2015.
  • Người do Tòa án chỉ định đối với người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đại diện theo pháp luật của pháp nhân

Một pháp nhân có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật và mỗi người đại diện có quyền đại diện cho pháp nhân, bao gồm:

  • Người được pháp nhân chỉ định theo điều lệ;
  • Người có thẩm quyền đại diện theo quy định của pháp luật;
  • Người do Tòa án chỉ định trong quá trình tố tụng tại Tòa án.

b) Đại diện theo ủy quyền

Đại diện theo ủy quyền là Quyền đại diện được xác lập theo ủy quyền giữa người được đại diện và người đại diện, bao gồm:

  • Cá nhân, pháp nhân có thể ủy quyền cho cá nhân, pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.
  • Các thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân có thể thỏa thuận cử cá nhân, pháp nhân khác đại diện theo ủy quyền xác lập, thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến tài sản chung của các thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân.
  • Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể là người đại diện theo ủy quyền, trừ trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân sự phải do người từ đủ mười tám tuổi trở lên xác lập, thực hiện.

Trên đây là nội dung tư vấn về đại diện và các quy định phân loại đại diện theo Bộ Luật Dân sự. Trường hợp bạn còn vướng mắc cần tư vấn trực tiếp hãy liên hệ với chúng tôi. Đội ngũ Luật sư tư vấn luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi vướng mắc của bạn.

>>Xem thêm: Người đại diện theo pháp luật của công ty

                       Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật


11/08/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185