Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Người quản lý di sản thừa kế là gì? Quyền và nghĩa vụ của người quản lý di sản thừa kế được pháp luật quy định như thế nào? Bài viết dưới đây Luật Hùng Thắng sẽ giải đáp cụ thể và chi tiết cho bạn.

1. Căn cứ pháp lý

Bộ luật Dân sự 2015

2. Nội dung tư vấn

Người quản lý di sản thừa kế

Theo quy định tại Điều 616 Bộ luật Dân sự 2015, thì người quản lý di sản thừa kế bao gồm:

 • Là người được chỉ định trong di chúc hoặc do những người thừa kế thỏa thuận cử ra.
 • Người đang chiếm hữu, sử dụng dụng, quản lý di sản tiếp tục quản lý di sản đó cho đếnk hi những người thừa kế cử được người quản lý di dản trong trường hơp di chúc không chỉ định người quản lý di sản và những người thừa kế chưa cử được người quản lý di sản.
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý đối với trường hợp chưa xác định được người thừa kế và di sản chưa có người quản lý theo quy định.

Nghĩa vụ của người quản lý di sản thừa kế

Đối với người quản lý di sản là người được chỉ định trong di chúc, người do những người thừa kế thỏa thuận cử ra và cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì họ có nghĩa vụ sau đây:

 • Lập danh mục di sản; thu hồi tài sản thuộc di sản của người chết mà người khác đang chiếm hữu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
 • Bảo quản di sản; không được bán, trao đổi, tặng cho, cầm cố, thế chấp hoặc định đoạt tài sản bằng hình thức khác, nếu không được những người thừa kế đồng ý bằng văn bản;
 • Thông báo về tình trạng di sản cho những người thừa kế;
 • Bồi thường thiệt hại nếu vi phạm nghĩa vụ của mình mà gây thiệt hại;
 • Giao lại di sản theo yêu cầu của người thừa kế.

Đối với người đang chiếm hữu, sử dụng, quản lý di sản thừa kế có nghĩa vụ như sau:

 • Bảo quản di sản; không được bán, trao đổi, tặng cho, cầm cố, thế chấp hoặc định đoạt tài sản bằng hình thức khác;
 • Thông báo về di sản cho những người thừa kế;
 • Bồi thường thiệt hại nếu vi phạm nghĩa vụ của mình mà gây thiệt hại;
 • Giao lại di sản theo thỏa thuận trong hợp đồng với người để lại di sản hoặc theo yêu cầu của người thừa kế.

Quyền của người quản lý di sản thừa kế

Đối với người quản lý di sản là người được chỉ định trong di chúc, người do những người thừa kế thỏa thuận cử ra và cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì họ có quyền sau đây:

 • Đại diện cho những người thừa kế trong quan hệ với người thứ ba liên quan đến di sản thừa kế;
 • Được hưởng thù lao theo thỏa thuận với những người thừa kế;
 • Được thanh toán chi phí bảo quản di sản.

Đối với người đang chiếm hữu, sử dụng, quản lý di sản thừa kế có quyền như sau:

 • Được tiếp tục sử dụng di sản theo thỏa thuận trong hợp đồng với người để lại di sản hoặc được sự đồng ý của những người thừa kế;
 • Được hưởng thù lao theo thỏa thuận với những người thừa kế;
 • Được thanh toán chi phí bảo quản di sản.

Trường hợp không đạt được thỏa thuận với những người thừa kế về mức thù lao thì người quản lý di sản được hưởng một khoản thù lao hợp lý.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Hùng Thắng về Người quản lý di sản theo Bộ luật Dân sự. Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ Quý khách hàng những thông tin cần thiết. 

Vui lòng liên hệ CÔNG TY LUẬT HÙNG THẮNG  nếu còn những vướng mắc, chưa rõ hoặc tư vấn pháp lý khác để được tư vấn cụ thể.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT HÙNG THẮNG

Địa chỉ: 10-A9, Tập thể Bộ Công an, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

VP Hà Nội: Số 202 Mai Anh Tuấn, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

VP Hà Tĩnh: 286 Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: +(84) 2438 245 666  //  Email: info@luathungthang.com

Hotline: 19000185


21/01/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185