Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Trình tự giải quyết yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu được pháp luật quy định như thế nào? Bài viết sau đây sẽ tư vấn cụ thể.

1. Căn cứ pháp lý.

Bộ luật tố tụng dân sự 2015;

Luật công chứng 2014.

2. Nội dung tư vấn

2.1 Quyền đề nghị Tòa án tuyên bố văn bản công chứng là vô hiệu.

 Theo quy định tại khoản 1 Điều 389 BLTTDS 2015 và Điều 52 Luật công chứng 2014:

“Điều 52. Người có quyền đề nghị Tòa án tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu

Công chứng viên, người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyền đề nghị Tòa án tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu khi có căn cứ cho rằng việc công chứng có vi phạm pháp luật”.

Theo đó, chỉ công chứng viên, người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới có quyền đề nghị Tòa án tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu khi việc công chứng có vi phạm pháp luật.

2.2 Nộp đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu.

Đơn yêu cầu phải có các nội dung chính sau:

 • Ngày, tháng, năm làm đơn;
 • Tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết;
 • Tên, địa chỉ; số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của bạn;
 • Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết và lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết;
 • Tên, địa chỉ của những người có liên quan đến việc giải quyết (nếu có);
 • Các thông tin khác mà bạn xét thấy cần thiết cho việc giải quyết yêu cầu của mình;
 • Người yêu cầu là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ, nếu là cơ quan, tổ chức thì đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu vào phần cuối đơn; trường hợp tổ chức yêu cầu là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Kèm theo đơn yêu cầu, phải gửi tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu là có căn cứ và hợp pháp.

Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ yêu cầu, người yêu cầu nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến TAND cấp huyện nơi tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng có trụ sở (Căn cứ Điều 27, Điều 35, điểm m khoản 2 Điều 39 BLTTDS 2015).

2.3 Nhận và xử lý đơn yêu cầu.

Khi nhận được đơn yêu cầu, Tòa án sẽ cấp ngay giấy xác nhận đã nhận đơn cho người yêu cầu. Đối với trường hợp nhận đơn qua dịch vụ bưu chính thì trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, Tòa án sẽ gửi thông báo nhận đơn.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn yêu cầu và tài liệu, chứng cứ kèm theo, Chánh án Tòa án phân công Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu.

Trường hợp đơn yêu cầu chưa đầy đủ nội dung quy định, thì Thầm phán sẽ yêu cầu sửa đổi, bổ sung trong thời 07 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Sau khi thực hiện đầy đủ yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu thì Thẩm phán tiến hành thụ lý giải quyết.

Theo tư vấn Luật sư, người yêu cầu cần chú ý những trường hợp sau Tòa án sẽ trả lại đơn yêu cầu:

 • Người yêu cầu không có quyền yêu cầu hoặc không có đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự;
 • Sự việc người yêu cầu yêu cầu đã được Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết;
 • Việc dân sự không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án;
 • Người yêu cầu không sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu trong thời hạn quy định;
 • Người yêu cầu không nộp lệ phí trong thời hạn quy định tại điểm a khoản 4 Điều 363 của Bộ luật này, trừ trường hợp được miễn hoặc không phải nộp lệ phí hoặc chậm nộp vì sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan;
 • Người yêu cầu rút đơn yêu cầu;
 • Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2.4 Chuẩn bị xét đơn yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu.

Trường hợp xét thấy đơn yêu cầu và tài liệu, chứng cứ kèm theo đã đủ điều kiện thụ lý thì người yêu cầu tiến hành nộp lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo nộp lệ phí của Tòa án, trừ trường hợp bạn được miễn hoặc không phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.

Sau đó, nộp biên lai thu tiền lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự lại cho Tòa án để Tòa án thụ lý việc dân sự.

Thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu là 01 tháng, kể từ ngày Tòa án thụ lý đơn yêu cầu; hết thời hạn này, Tòa án sẽ ra quyết định mở phiên họp để xét đơn yêu cầu.

Và sau khi thụ lý đơn yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu, Tòa án có thẩm quyền sẽ thông báo ngay cho tổ chức hành nghề công chứng, Công chứng viên đã thực hiện việc công chứng, người yêu cầu công chứng, người có quyền, lợi ích liên quan, cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Viện kiểm sát cùng cấp.

Trong thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu, nếu người yêu cầu rút đơn yêu cầu thì Tòa án ra quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định mở phiên họp, Tòa án phải mở phiên họp để xét đơn yêu cầu.

2.5 Quyết định tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu.

Tòa án có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận đơn yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu.

Trường hợp chấp nhận đơn yêu cầu thì Tòa án ra quyết định tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu. Trong quyết định này, Tòa án phải quyết định về hậu quả pháp lý của việc tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu theo quy định của pháp luật.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Hùng Thắng về trình tự giải quyết yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu. Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ Quý khách hàng những thông tin cần thiết. 

Vui lòng liên hệ CÔNG TY LUẬT HÙNG THẮNG  nếu còn những vướng mắc, chưa rõ hoặc tư vấn pháp lý khác để được tư vấn cụ thể.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT HÙNG THẮNG

Địa chỉ: 10-A9, Tập thể Bộ Công an, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội.

VP Hà Nội: Số 202 Mai Anh Tuấn, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.

VP Hà Tĩnh: 286 Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh.

Điện thoại: +(84) 2438 245 666  //  Email: info@luathungthang.com.


29/12/2020
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185