Tư vấn điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất

Tư vấn điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất

Những phân tích về điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất. Tư vấn luật đất đai về chuyển mục đích sử dụng đất
Tư vấn phân loại đất và căn cứ để xác định loại đất

Tư vấn phân loại đất và căn cứ để xác định loại đất

Có nhiều người liên hệ với chúng tôi và hỏi rằng: “ Cách thức phân loại đất và căn cứ xác định đất đai như thế nào?”.
Thủ tục hợp thửa đất

Thủ tục hợp thửa đất

Ngoài thủ tục tách thửa, nhiều cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu thực hiện thủ tục hợp thửa đất nhằm phù hợp với mục đích sử dụng.
Tư vấn thủ tục tách thửa đất

Tư vấn thủ tục tách thửa đất

Thủ tục tách thửa đất là việc phân chia quyền sở hữu đất đai từ một đối tượng sở hữu sang nhiều đối tượng sở hữu khác nhau. Tuy nhiên việc tách thửa cần ph…
Điều kiện tách thửa đất cần lưu ý gì?

Điều kiện tách thửa đất cần lưu ý gì?

Cá nhân, hộ gia đình khi có nhu cầu thực hiện thủ tục tách thửa đất thì trước tiên cần đáp ứng điều kiện tách thửa đất. Vậy điều kiện tách thửa đất theo qu…
Hạn mức chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp

Hạn mức chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp

Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp là giới hạn diện tích đất nông nghiệp mà hộ gia đình, cá nhân được nhận thông qua các hình thức nhận chuy…
Hạn mức giao đất nông nghiệp cho cá nhân, hộ gia đình

Hạn mức giao đất nông nghiệp cho cá nhân, hộ gia đình

Hạn mức giao đất nông nghiệp cho cá nhân, hộ gia đình là được phép sử dụng trên cơ sở đất được Nhà nước giao sử dụng vào mục đích nông, lâm nghiệp.
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập doanh nghiệp, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..