Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Văn phòng luật sư tại Hà Tĩnh của Công ty Luật Hùng Thắng cung cấp dịch vụ tư vấn về thủ tục đăng ký đất đai lần đầu nhưng chưa có nhu cầu Sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân. Bài viết dưới đây của Luật Hùng Thắng sẽ tư vấn cụ thể về thủ tục này. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

1. Cơ sở pháp lý

- Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính.

- Quyết định 1599/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Đăng ký đất đai áp dụng cho người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân do tỉnh Hà Tĩnh ban hành.

2. Trình tự thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu tại Hà Tĩnh

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:

Người sử dụng đất chuẩn bị hồ sơ bao gồm những giấy tờ sau:

+ Đơn đăng ký theo Mẫu số 04a/ĐK;

+ Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất (bản sao).

+ Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất - nếu có (bản sao).

+ Trường hợp có đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề phải có hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án về việc xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề, kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa đất mà người sử dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế.

+ Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của người sử dụng đất.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện;

- Nộp qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã;

- Nộp qua Bưu điện;

- Nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại địa chỉ http://dichvucong.hatinh.gov.vn.

Bước 3: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

+ Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

+ Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào sổ tiếp nhận hồ sơ và trao phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người nộp.

Bước 4: Giải quyết yêu cầu

Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.

3. Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Hùng Thắng về Thủ tục đăng ký đất đai lần đầu nhưng chưa có nhu cầu Sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân tại Hà Tĩnh. Nội dung tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật. Nếu khách hàng có nhu cầu tư vấn hay hỗ trợ về vấn đề này vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT HÙNG THẮNG

Địa chỉ: 10-A9, Tập thể Bộ Công an, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội.

Văn Phòng luật sư tại Hà Nội: Số 202 Mai Anh Tuấn, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.

Văn Phòng luật sư tại Hà Tĩnh: Số 286 Nguyễn Du, TP Tĩnh, Hà Tĩnh.

Điện thoại: +(84) 2438 245 666  //  Email: info@luathungthang.com.


19/04/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185