Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Pháp luật quy định như thế nào về thời hạn đăng kiểm xe ô tô và một số vướng mắc khác liên quan sẽ được Luật sư tư vấn cụ thể:

1. Căn cứ pháp lý:

 • Luật Giao thông đường bộ năm 2008;
 • Thông tư 2/2023/TT-BGTVT ngày 21 tháng 3 năm 2023 sửa đổi, bổ sung Thông tư 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/08/2021 quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

2. Nội dung

Theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/08/2021 quy định: “Kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới (sau đây gọi tắt là kiểm định) là việc kiểm tra, đánh giá lần đầu và định kỳ tình trạng ATKT và BVMT của xe cơ giới theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định.”

Theo Khoản 3 Điều 55 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 thì: “Xe ô tô và rơ moóc, sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô tham gia giao thông đường bộ phải được kiểm tra định kỳ về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (sau đây gọi là kiểm định)”.

Thời hạn đăng kiểm xe ô tô được quy định cụ thể tại Phụ lục V kèm theo Thông tư 2/2023/TT-BGTVT ngày 21 tháng 3 năm 2023 sửa đổi, bổ sung Phụ lục XI Thông tư 16/2021/TT-BGTVT đối với từng loại phương tiện như sau:

- Đối với xe ô tô chở người các loại đến 09 chỗ không kinh doanh vận tải:

 • Đối với xe ô tô đã sản xuất đến 7 năm thì thời hạn đăng kiểm lần thứ nhất là 36 tháng, chu kỳ kiểm định định kỳ tiếp theo là 24 tháng;
 • Đối với xe ô tô đã sản xuất trên 7 năm đến 20 năm thì chu kỳ kiểm định định kỳ là 12 tháng;
 • Đối với xe ô tô đã sản xuất trên 20 năm thì chu kỳ kiểm định định kỳ là 6 tháng.

- Đối với xe ô tô chở người các loại đến 09 chỗ có kinh doanh vận tải:

 • Đối với xe ô tô đã sản xuất đến 5 năm thì thời hạn đăng kiểm lần thứ nhất là 24 tháng, chu kỳ kiểm định định kỳ tiếp theo là 12 tháng;
 • Đối với xe ô tô đã sản xuất trên 5 năm thì chu kỳ kiểm định định kỳ là 6 tháng;
 • Đối với Xe đã qua cải tạo thì thời hạn đăng kiểm lần đầu là 12 tháng và chu kỳ đăng kiểm tiếp theo là 06 tháng.

- Đối với ô tô chở người các loại trên 9 chỗ ngồi trở lên:

 • Đối với xe ô tô đã sản xuất đến 5 năm thì thời hạn đăng kiểm lần thứ nhất là 24 tháng, chu kỳ kiểm định định kỳ tiếp theo là 12 tháng;
 • Đối với xe ô tô đã sản xuất trên 5 năm thì chu kỳ kiểm định định kỳ là 6 tháng;
 • Đối với Xe đã qua cải tạo thì thời hạn đăng kiểm lần đầu là 12 tháng và chu kỳ đăng kiểm tiếp theo là 06 tháng.

- Đối với xe ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo, rơ moóc, sơmi rơ moóc:

 • Đối với ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo có thời gian sản xuất đến 07 năm; rơ moóc, sơmi rơ moóc có thời gian sản xuất đến 12 năm thì thời hạn đăng kiểm lần đầu được quy định là 24 tháng, sau khi đăng kiểm lần đầu thì chu kỳ đăng kiểm định kỳ của xe là 12 tháng;
 • Đối với ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo có thời gian sản xuất trên 07 năm; rơ moóc, sơmi rơ moóc có thời gian sản xuất trên 12 năm thì thời hạn đăng kiểm định kỳ là 6 tháng.
 • Đối với Xe đã qua cải tạo thì thời hạn đăng kiểm lần đầu là 12 tháng và chu kỳ đăng kiểm tiếp theo là 06 tháng.

- Đối với xe ô tô chở người các loại trên 09 chỗ đã sản xuất từ 15 năm trở lên (kể cả ô tô chở người trên 09 chỗ đã cải tạo thành ô tô chở người đến 09 chỗ) thì chu kỳ đăng kiểm định kỳ là 3 tháng 01 lần.

3. Nguyên tắc xác định chu kỳ kiểm định của xe cơ giới

- Chu kỳ đầu chỉ áp dụng đối với xe cơ giới chưa qua sử dụng kiểm định lần đầu trong thời gian 02 năm, tính từ năm sản xuất.

- Xe cơ giới có cải tạo là xe cơ giới thực hiện cải tạo chuyển đổi công năng hoặc thay đổi một trong các hệ thống: lái, phanh (trừ trường hợp lắp thêm bàn đạp phanh phụ).

- Xe cơ giới kiểm định cấp Giấy chứng nhận kiểm định có thời hạn 15 ngày không được tính là chu kỳ đầu.

- Xe cơ giới kiểm định lần tiếp theo có thời hạn kiểm định tính theo chu kỳ định kỳ nhỏ hơn thời hạn kiểm định của chu kỳ kiểm định lần gần nhất trước đó thì thời hạn kiểm định cấp lần tiếp theo được cấp bằng với thời hạn kiểm định của chu kỳ kiểm định lần gần nhất trước đó tương ứng với “Loại phương tiện” trong Bảng chu kỳ kiểm định nhưng tính từ ngày kiểm định cấp chu kiểm định lần gần nhất trước đó.

Ví dụ: xe ô tô đến 09 chỗ không kinh doanh vận tải kiểm định và cấp chu kỳ đầu ngày 12/06/2023 được cấp Giấy chứng nhận kiểm định với chu kỳ là 36 tháng, hạn kiểm định đến ngày 11/06/2026; đến ngày 17/06/2023 xe đến kiểm định lại để cấp Giấy chứng nhận kiểm định tương ứng với xe kinh doanh vận tải thì thời hạn kiểm định được cấp như sau:

Chu kỳ kiểm định lần đầu của xe đến 09 chỗ có kinh doanh vận tải là 24 tháng được tính từ ngày kiểm định và cấp chu kỳ đầu là ngày 12/06/2023, do đó thời hạn kiểm định được cấp cho xe là:11/06/2025.

- Thời gian sản xuất của xe cơ giới làm căn cứ để cấp chu kỳ kiểm định quy định được tính theo năm (như cách tính niên hạn sử dụng của xe cơ giới).

Ví dụ: xe cơ giới có năm sản xuất được được xác định trong năm 2023 thì:

- Đến hết 31/12/2025 được tính là đã sản xuất đến (trong thời gian) 2 năm (2025 - 2023 = 02 năm).

- Từ 01/01/2026 được tính là đã sản xuất trên 2 năm (2026 - 2023 = 03 năm).

Nếu còn vướng mắc liên quan đến quy định về thời hạn đăng kiểm xe ô tô hoặc những tư vấn pháp lý khác, vui lòng liên hệ CÔNG TY LUẬT HÙNG THẮNG để được tư vấn cụ thể.

 

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT HÙNG THẮNG

Trụ sở: 10-A9, Tập thể Bộ Công an, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

VP Hà Nội: Số 202 Mai Anh Tuấn, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

VP Hà Tĩnh: 286 Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh.

Hotline: 19000185

Email: info@luathungthang.com


19/01/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185