Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Đây là nội dung đáng chú ý của Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 04/7/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.

Nghị quyết thông qua việc đơn giản hóa thủ tục hành chính của 15 lĩnh vực tư pháp, đối với lĩnh vực hộ tịch, bãi bỏ các loại giấy tờ sau:

– Đối với thủ tục Đăng ký khai sinh, Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài sẽ bỏ quy định về xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em trong (trường hợp cha, mẹ trẻ có đăng ký kết hôn).

– Đối với Thủ tục Đăng ký kết hôn, Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài sẽ bỏ quy định nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, Trích lục ghi chú ly hôn (đối với công dân Việt Nam).

Đáng chú ý, trong lĩnh vực hộ tịch, Chính phủ đã bãi bỏ thủ tục Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Ngoài ra, đối với nhóm thủ tục có yếu tố nước ngoài sẽ bỏ quy định nộp bản sao/xuất trình các giấy tờ chứng minh nơi cư trú và Giảm bớt yêu cầu cung cấp thông tin trong 19 mẫu Tờ khai ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16 /11/2015 của Bộ Tư pháp theo hướng thông tin về công dân Việt Nam trong các Tờ khai, chỉ yêu cầu cung cấp họ tên, số căn cước công dân, nơi ở hiện nay (trường hợp khác nơi đăng ký thường trú), đối với 12 trường thông tin cá nhân còn lại, cơ quan nhà nước không được yêu cầu công dân cung cấp và tự khai thác trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo kiemsat.vn


11/11/2020
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185