Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Hợp đồng lao động hiệu gây ra nhiều hậu quả pháp lý như tước đi quyền được duy trì và thực hiện lao động giữa các bên. Vậy theo quy định mới nhất, những trường hợp hợp đồng lao động vô hiệu được quy định như thế nào? Mời bạn đọc theo dõi bài viết của Luật Hùng Thắng để hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. 

Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân mà hợp đồng lao động có thể bị tuyên vô hiệu, nếu thuộc các trường hợp quy định tại Điều 49 Bộ Luật lao động 2019:

Chủ đề được đọc nhiều nhất:

Hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động vô hiệu

Thủ tục đăng ký nội quy lao động

1. Những trường hợp khiến hợp đồng vô hiệu toàn phần

Theo quy định tại khoản 1 Điều 49 Bộ Luật lao động 2019, hợp đồng lao động vô hiệu toàn phần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động vi phạm pháp luật

Ví dụ : Trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng,  thỏa thuận không đóng bảo hiểm xã hội ,...là những nội dung trái với pháp luật hiện hành.

- Người giao kết hợp đồng lao động không đúng thẩm quyền hoặc vi phạm nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động quy định tại khoản 1 Điều 15 của Bộ Luật lao động 2019

Người giao kết hợp đồng lao động không đúng thẩm quyền là người KHÔNG thuộc một trong những đối tượng sau:

Bên người sử dụng lao động

+ Người đại diện theo pháp luật quy định tại Điều lệ của doanh nghiệp hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền đối với doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp;

+ Người đại diện theo pháp luật quy định tại Điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động theo Luật hợp tác xã;

+ Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức hoặc người được người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức ủy quyền đối với cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội có sử dụng lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động;

+ Người đứng đầu tổ chức hoặc người được người đứng đầu tổ chức ủy quyền đối với cơ quan, tổ chức, chi nhánh, văn phòng đại điện của nước ngoài hoặc quốc tế đóng tại Việt Nam;

+ Chủ hộ hoặc người đại diện hộ gia đình có thuê mướn, sử dụng lao động;

+ Cá nhân trực tiếp sử dụng lao động.

Bên người lao động

+ Người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên;

+ Người lao động chưa thành niên từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi và có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật của người lao động;

+ Người đại diện theo pháp luật đối với người dưới 15 tuổi và có sự đồng ý của người dưới 15 tuổi;

+ Người lao động được nhóm người lao động ủy quyền giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản, kèm theo danh sách họ tên, tuổi, giới tính, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp và chữ ký của từng người lao động ủy quyền.

- Công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động là công việc mà pháp luật cấm

Ví dụ : Mua bán trái phép chất ma túy, buôn hàng lâu, mại dâm,... đều là các công việc mà pháp luật cấm

2. Những trường hợp khiến hợp đồng vô hiệu một phần

Theo khoản 2, Điều 49 Bộ Luật lao động 2019 quy định: Hợp đồng lao động vô hiệu từng phần khi nội dung của phần đó vi phạm pháp luật nhưng không ảnh hưởng đến các phần còn lại của hợp đồng.

Trên đây là những quy định về Hợp đồng vô hiệu theo quy định của Bộ Luật lao động 2019. Để soạn thảo một hợp đồng chặt chẽ, bảo vệ cao nhất quyền lợi của mình trong khuôn khổ pháp luật quy định, hãy liên hệ với Công ty Luật Hùng Thắng. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng soạn thảo, tư vấn về hợp đồng lao động với mục đích đảm bảo quyền lợi ích cao nhất cho khách hàng theo quy định pháp luật với mức chi phí hợp lý.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT HÙNG THẮNG

Địa chỉ: 10-A9, Tập thể Bộ Công an, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội.

VP Hà Nội: Số 202 Mai Anh Tuấn, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.

VP Hà Tĩnh: Số 286 Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh.

Điện thoại: 19000185  //  Email: info@luathungthang.com.


31/12/2020
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185