Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Khi xuất đơn giá trị gia tăng cho khách hàng mà có thể viết sai thì phải xử lý như thế nào. Trong bài viết này, Luật Hùng Thắng sẽ hướng dẫn bạn những cách xử lý khi viết sai hóa đơn giá trị gia tăng.

1. Lý do căn cứ

 • Nghị định số 51/2010 / NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
 • Nghị định số 04/2014 / NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010 / NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Phủ chính;
 • Thông tư 39/2014 / TT-BTC hướng dẫn về đơn vị bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

2. Các lỗi viết sai đơn giá trị gia tăng thường gặp

 • Sai đơn hóa dòng thông tin của khách hàng như: write bad name, address, tax code
 • Được thiết lập điều chỉnh đơn giản hóa chung cho nhiều sai ghi đơn hóa của cùng một bên mua
 • Được lập 01 điều chỉnh hóa đơn cho nhiều đơn giá ghi sai hóa đơn
 • Cách lập hóa đơn điều chỉnh ghi sai tên hàng
 • Ghi sai thuế suất phải lập biên bản và hóa đơn điều chỉnh
 • Ghi sai giá tính thuế GTGT
 • Hóa đơn ghi sai số tiền chiết khấu
 • Hóa đơn ghi sai ngày lập
 • Điều chỉnh và khai bổ sung hồ sơ thuế khi hóa đơn ghi sai ngày

3. Cách xử lý khi viết sai hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT)\

Các trường hợp viết sai hóa đơn được thực hiện theo quy định tại Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính. Cụ thể:

-  Đối với trường hợp viết sai hóa đơn nhưng chưa xé hóa đơn ra khỏi cuống

Trường hợp chưa xé hóa đơn ra khỏi cuống, nếu viết sai thì bạn chỉ cần gạch chéo các liên và lưu giữ tại cuống để sau này giải trình với thuế. Sau đó xuất hóa đơn mới cho khách hàng.

-  Đối với trường hợp viết sai hóa đơn và đã xé hóa đơn ra khỏi cuống

-  Trường hợp viết sai hóa đơn đã xé khỏi cuống nhưng chưa giao cho khách hàng

Đối với trường hợp này chỉ cần kẹp 2 liên đã xé vào vị trí vừa xé, gạch chéo các liên của hóa đơn viết sai và xuất lại hóa đơn mới cho khách hàng.

-  Trường hợp viết sai hóa đơn đã xé khỏi cuống và đã giao cho khách hàng nhưng chưa kê khai

Trong trường hợp hóa đơn viết sai đã gửi cho khách hàng nhưng chưa bên nào kê khai thì hai bên tiến hành lập biên bản thu hồi lại 2 liên hóa đơn đã viết sai. Sau khi thu hồi lại hóa đơn đã viết sai, người bán gạch chéo các liên viết sai và phải lưu giữ lại số hóa đơn đã lập sai đó. Sau đó xuất lại hóa đơn mới cho khách hàng.

-  Trường hợp viết sai hóa đơn đã xé khỏi cuống đã giao cho khách hàng và đã  kê khai

Trong trường hợp hóa đơn viết sai đã xé ra khỏi cuống để gửi cho khách hàng và một trong hai bên đã tiến hành kê khai hoặc cả hai bên đã kê khai thì được xử lý như sau:

 • Lỗi đơn hóa trường hợp không ảnh hưởng đến số tiền: Hai bên tiến hành lập biên bản điều chỉnh lại sai viết đơn. Bên bán sai điều chỉnh hóa đơn thiết lập, trên sai điều chỉnh hóa đơn bỏ sót phải ghi rõ nội dung điều chỉnh của đơn vị hóa chất…, ký hiệu… theo mẫu.
 • Trường hợp hóa đơn viết sai ảnh hưởng đến số tiền: Hai bên tiến trình lập biên bản điều chỉnh lại sai viết đơn. Bên bán thiết lập sai điều chỉnh hóa đơn bỏ sót, trên sai điều chỉnh hóa đơn bỏ sót phải ghi rõ nội dung (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất, tiền thuế VAT cho hóa đơn số…, ký hiệu… theo mẫu. 

Trên đây là những cách xử lý khi viết sai đơn giá trị gia tăng. If you are any anything in the following problem, vui lòng liên hệ với Công ty Luật Hùng Thắng để được tư vấn và hỗ trợ.

>>Xem thêm: Thủ tục đặt in hóa đơn GTGT lần đầu


09/05/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185