Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Bảo lĩnh và đặt tiền để bảo đảm trong tố tụng hình sự là 02 biện pháp thay thế tạm giam, tức đối tượng đã có quyết định điều tra khởi tố nhưng được tại ngoại, không bị tạm giam. Vậy 02 biện pháp này có gì khác biệt nhau? Để giải đáp câu hỏi này, căn cứ pháp lý theo Bộ luật tố tụng hình sự 2015 và Thông tư liên tịch số 04/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP quy định về phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. 

Hai biện pháp này trong Tố tụng Hình sự để thay thế biện pháp tạm giam, áp dụng trong cả 4 giai đoạn là khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử.

Về điểm giống nhau thì cả 2 biện pháp này đều có chung người có thẩm quyền quyết định áp dụng và chủ thể nhận bảo lĩnh, đặt tiền đều phải thực hiện các cam đoan theo quy định của pháp luật. Nếu vi phạm nghĩa vụ cam đoan thì biện pháp sẽ bị hủy bỏ.

Xem cụ thể về Trình tự, thủ tục xin tại ngoại theo phương thức Bảo lĩnh:

Vậy 02 biện pháp ngăn chặn bảo lĩnh và đặt tiền để bảo đảm xin tại ngoại có gì khác nhau?

1. Cơ sở bảo đảm

Căn cứ theo quy định tại Điều 121 và Điều 122 Bộ luật tố tụng Hình sự 2015 thì đối với biện pháp bảo lĩnh là dùng uy tín để bảo lĩnh xin tại ngoại; còn đối với biện pháp đặt tiền để bảo đảm thì dùng tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm.

2. Điều kiện áp dụng

  • Đối với biện pháp bảo lĩnh thì căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội và nhân thân của bị can bị cáo, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án có thể quyết định cho họ được áp dụng biện pháp bảo lĩnh. 
  • Biện pháp đặt tiền để bảo đảm thì căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân và tình trạng tài sản của bị can bị cáo, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án có thể quyết định cho họ đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm sự có mặt của họ theo giấy triệu tập.

3. Chủ thể thực hiện

  • Biện pháp bảo lĩnh: Trong quan hệ bảo lĩnh có 03 chủ thể bao gồm người được bảo lĩnh (bị can, bị cáo), người nhận bảo lĩnh (cơ quan, tổ chức nơi bị can, bị cáo công tác hoặc 02 người thân) và cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền.
  • Biện pháp đặt tiền để bảo đảm: Quan hệ đặt tiền xin toại ngoại có thể có 02 chủ thể hoặc 03 bao gồm chỉ có bị can, bị cáo với cơ quan tiến hành tố tụng hoặc có thể có thêm người thân thích của bị can, bị cáo.

4. Trình tự, thủ tục: 

  • Đối với thủ tục bảo lĩnh xin tại ngoại: 

Người bảo lĩnh nộp hồ sơ tới cơ quan có thẩm quyền.

Nếu là cơ quan, tổ chức thì cần có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đó. Nếu là cá nhân thì phải có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người đó cư trú. Và người được nhận bảo lĩnh phải làm giấy cam đoan không vi phạm nghĩa vụ theo quy định, đồng thời người bảo lĩnh cũng phải có giấy cam đoan về việc không để bị can, bị cáo vi phạm nghĩa vụ.

  • Đối với thủ tục đặt tiền để bảo đảm:

Bị can, bị cáo, người thân thích của họ nộp đơn xin được đặt tiền để bảo đảm và gửi tới cơ quan có thẩm quyền. Sau đó sẽ có thông báo về việc cho đặt tiền bảo đảm và khi hoàn tất thủ tục nộp tiền thì sẽ được quyết định áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm.

5. Hậu quả pháp lý

  • Bảo lĩnh: Trường hợp bị can, bị cáo vi phạm nghĩa vụ cam đoan thì bị tạm giam; Cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận bảo lĩnh để bị can bị cáo vi phạm nghĩa vụ đã cam đoan thì tùy tính chất, mức độ vi phạm mà bị phạt tiền theo quy định của pháp luật.
  • Đặt tiền để bảo đảm: Bị cáo vi phạm nghĩa vụ cam đoan sẽ bị áp dụng biện pháp tạm giam. Số tiền đã đặt bị tịch thu, nộp ngân sách nhà nước.

 

Vui lòng liên hệ CÔNG TY LUẬT HÙNG THẮNG nếu còn những vướng mắc chưa rõ hoặc cần tư vấn thêm các vấn đề pháp lý khác, cụ thể.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT HÙNG THẮNG

Địa chỉ: 10-A9, Tập thể Bộ Công an, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

VP Hà Nội: Số 202 Mai Anh Tuấn, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

VP Hà Tĩnh: 286 Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Hotline: 19000185                              Email: info@luathungthang.com


11/01/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185