Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Chia doanh nghiệp là việc một công ty có thể chia ra để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới. Thủ tục chia doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 không đơn giản và không phải cá nhân nào cũng có thể thực hiện được. Trong bài viết này, Công ty Luật Hùng Thắng sẽ hướng dẫn bạn trình tự, thủ tục chia doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

1. Quy định về chia doanh nghiệp

Khoản 1, Điều 198 Luật doanh nghiệp 2020 quy định “1. Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể chia các tài sản, quyền và nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị chia) để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới.”

Như vậy, chia doanh nghiệp là hình thức mà theo đó, một doanh nghiệp được chia thành hai hay nhiều doanh nghiệp mới và chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp bị chia. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bị chia được chuyển sang cho các doanh nghiệp mới. Việc chia doanh nghiệp chỉ được thực hiện với công ty TNHH và công ty cổ phần còn công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân không được phép chia doanh nghiệp.

Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể chia các cổ đông, thành viên và tài sản công ty để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới trong một trong các trường hợp sau đây:

a) Một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chia sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị chia và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới.

b) Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp họ được chuyển sang cho các công ty mới.

c) Kết hợp cả hai trường hợp trên.

2. Trình tự, thủ tục chia doanh nghiệp
Bước 1: Thông qua Nghị quyết chia công ty

Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị chia thông qua nghị quyết chia công ty:

Nghị quyết chia công ty phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị chia; tên các công ty sẽ thành lập; nguyên tắc, cách thức và thủ tục chia tài sản công ty; phương án sử dụng lao động; cách thức phân chia, thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị chia sang các công ty mới thành lập; nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của công ty bị chia; thời hạn thực hiện chia công ty.

Nghị quyết chia công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ chia công ty

Hồ sơ chia doanh nghiệp bao gồm:

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
  • Dự thảo Điều lệ công ty;
  • Danh sách thành viên công ty, cổ đông sáng lập (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty cổ phần);
  • Nghị quyết chia công ty;
  • Bản sao hợp lệ  các giấy tờ sau:

- Giấy chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) còn hiệu lực đối với thành viên là cá nhân;

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với thành viên là tổ chức, kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức

  • Bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chia công ty và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị chia.
  • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị chia.
Bước 3: Nộp hồ sơ chia doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh

Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ chia doanh nghiệp, doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch - Đầu tư nơi công ty được chia dự định đặt trụ sở chính.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng ĐKKD cấp Giấy chứng nhận ĐKDN mới cho công ty được chia. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Phòng ĐKKD ra Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo quy định của pháp luật.

3. Trách nhiệm tài sản sau khi chia doanh nghiệp của công ty bị chia và công ty được chia

Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thỏa thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện các nghĩa vụ này.

Trên đây là quy định về trình tự, thủ tục chia doanh nghiệp theo pháp luật Doanh nghiệp hiện hành, nếu bạn còn bất kỳ vướng mắc liên quan đến thủ tục này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp và hỗ trợ.

Tìm hiểu thêm các chủ đề bên dưới:

- Thành lập công ty cổ phần

- Thành lập công ty tnhh 1 thành viên

- Thành lập công ty tnhh 2 thành viên

- Thành lập văn phòng đại diện


23/02/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185