Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Hộ kinh doanh có sử dụng thường xuyên trên mười lao động và mục đích mở rộng sản xuất, kinh doanh thì hộ kinh doanh bắt buộc phải chuyển đổi sang một hình thức doanh nghiệp khác. Mặt khác, đối với hộ kinh doanh không có tư các pháp nhân như doanh nghiệp, đây được xem là một trong những điểm bất lợi rất lớn của hộ kinh doanh. Căn cứ theo Luật doanh nghiệp 2020 và Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp quy định thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp, như sau:

1. Quy định về việc chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp

Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ. Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh. Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh.

Nếu như theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 thì hộ kinh doanh không được phép chuyển đổi thành doanh nghiệp. Khi chủ hộ kinh doanh muốn thành lập doanh nghiệp thì bắt buộc phải giải thể hộ kinh doanh thành lập doanh nghiệp mới. Tuy nhiên theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì: “1. Việc đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh thực hiện tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính.”
Như vậy, kể từ Luật doanh nghiệp 2020 thì hộ kinh doanh cá thể đã được phép chuyển đổi thành doanh nghiệp.

2. Thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp

Khoản 2 và khoản 3 Điều 27 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định:

“2. Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh bao gồm bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế và các giấy tờ quy định tại các Điều 21, 22, 23 và 24 Nghị định này tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp, trong đó không bao gồm Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quy định tại điểm b khoản 4 Điều 22, điểm c khoản 4 Điều 23, điểm c khoản 3 Điều 24 Nghị định này. Trường hợp doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh có nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư thì hồ sơ phải có văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
3. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở để thực hiện chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.”

Như vậy, thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp được thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thành lập doanh nghiệp

Tùy thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp mà hộ kinh doanh muốn chuyển đổi sẽ có những hồ sơ thành lập doanh nghiệp khác nhau. Hồ sơ thành lập doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020 và Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp nộp hồ sơ chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính bằng cách nộp hồ sơ trực tiếp hoặc nộp qua mạng trên trang https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/.

Bước 3: Thụ lý và giải quyết hồ sơ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Bước 4: Nhận kết quả

Doanh nghiệp nhận kết quả thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

Bước 5: Chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở để thực hiện chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.

Trên đây là những quy định, thủ tục về việc chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp . Nếu bạn còn bất cứ vướng mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm:

- Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể

- Hộ kinh doanh có được chuyển trụ sở sang tỉnh, thành phố khác không?

- Nên thành lập công ty hay hộ kinh doanh cá thể


19/07/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185