Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Hiện này, nhiều nhà đầu tư nước ngoài đang có xu hướng thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Tuy nhiên, khi bước chân vào thị trường Việt Nam, điều kiện và các quy định về thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài sẽ khá phức tạp. Để tạo hành lang pháp lý vững chắc cho các nhà đầu tư, Công ty Luật Hùng Thắng với đội ngũ luật sư, tư vấn viên nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư sẽ giải đáp cho bạn một số điều kiện thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Căn cứ pháp lý theo Luật Đầu tư 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành và Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Trước khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định và phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 

-  Về Lĩnh vực đầu tư: Lĩnh vực đầu tư không được nằm trong lĩnh vực đầu tư mà nhà nước cấm bao gồm:

 • Đầu tư các dự án gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và lợi ích công cộng;
 • Đầu tư các dự án gây phương hại đến di tích lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam;
 • Đầu tư các dự án gây tổn hại đến sức khỏe nhân dân, làm hủy hoại tài nguyên, phá hủy môi trường;
 • Đầu tư các dự án xử lý phế thải độc hại đưa từ bên ngoài vào Việt Nam, sản xuất các loại hóa chất độc hại hoặc sử dụng tác nhân độc hại bị cấm theo điều ước quốc tế;
 • Nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào Việt Nam phải có dự án đầu tư và làm thủ tục đăng ký đầu tư hoặc thẩm tra đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào các lĩnh vực đầu tư có điều kiện phải đảm bảo các điều kiện đầu tư theo quy định.

-  Về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ: Theo quy định thì tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ không bị hạn chế đối với nhà đầu tư nước ngoài trừ một số trường hợp sau:

 • Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán;
 • Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước;
 • Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không thuộc hai quy định trên sẽ thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

-  Các điều kiện khác:

 • Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập tại Việt Nam nếu có dự án đầu tư mới thì được làm thủ tục thực hiện dự án đầu tư đó mà không nhất thiết phải thành lập tổ chức kinh tế mới;
 • Dự án đầu tư tại Việt Nam được xem xét bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Có đủ năng lực về tài chính và kinh nghiệm để triển khai dự án;
 • Có cam kết về các nghĩa vụ với nhà nước Việt Nam như nghĩa vụ đóng thuế và sử dụng nguồn lao động địa phương…
 • Có đầy đủ tài liệu và hồ sơ theo quy định của pháp luật Việt Nam đối với việc thành lập công ty toàn bộ vốn đầu tư nước ngoài.

Ngoài những điều kiện trên khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài nhà đầu tư còn phải thực hiện những quy định khác về đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam và Điều ước quốc tế khác mà Việt Nam là thành viên.

Trên đây là những điều cần cần lưu ý khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, nếu bạn đang quan tâm đến vấn đề này hoặc bạn cần Luật sư tư vấn về thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn và hỗ trợ.

>>Xem thêm: Công ty có vốn đầu tư nước ngoài là gì?

                 Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

                 Những lưu ý khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam


04/02/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185