Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vì vậy, khi thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, doanh nghiệp cần phải đáp ứng được những điều kiện theo quy định của pháp luật. Căn cứ pháp lý về Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017; Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch và Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

1. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Theo quy định của Luật Du lịch 2017 và Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL thì điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa bao gồm:

  • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và có đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa;
  • Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động tại Việt Nam: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng. Tiền ký quỹ phải được duy trì trong suốt thời gian doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành;
  • Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa. Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành là người giữ một trong các chức danh sau: chủ tịch hội đồng quản trị; chủ tịch hội đồng thành viên; chủ tịch công ty; chủ doanh nghiệp tư nhân; tổng giám đốc; giám đốc hoặc phó giám đốc; trưởng bộ phận kinh doanh dịch vụ lữ hành.
  • Chuyên ngành về lữ hành bao gồm một trong các chuyên ngành sau:

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;

Quản trị lữ hành;

Điều hành tour du lịch;

Marketing du lịch;

Du lịch;

Du lịch và lữ hành;

Quản lý và kinh doanh du lịch.

2. Trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Bước 1: Đăng ký thành lập doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Ngành nghề kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa không có yêu cầu về loại hình doanh nghiệp nên bạn có thể lựa chọn các loại hình doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 để thành lập. Lưu ý là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa phải có đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa theo quy định của pháp luật.

Tham khảo về Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại đây:

- Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa gồm:

  • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (Mẫu số 04 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017);
  • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  • Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành;
  • Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành;
  • Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành; hoặc bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải và bản sao có chứng thực chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa. Văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).

Bước 3: Nộp hồ sơ và xử lý hồ sơ

Hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa được nộp tại Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa cho doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cơ quan giải quyết thủ tục hành chính phải ra Thông báo bằng văn bản về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Bước 4: Nhận kết quả

Sau khi hồ sơ đã hợp lệ thì doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa.

Một số chủ đề hữu ích dành cho bạn:

- Tư vấn doanh nghiệp

-Thủ Tục Thành Lập Công Ty TNHH 1 Thành Viên

- Thủ Tục Thành Lập Công Ty TNHH 2 Thành Viên


23/02/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185