Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

1. Công ty hợp danh là gì?

Theo quy định tại Điều 177 Luật doanh nghiệp thì công ty hợp danh là loại hình doanh nghiệp mà trong đó:

  • Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn;
  • Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;
  • Thành viên góp vốn là tổ chức, cá nhân và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty.
  • Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  • Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

Công ty hợp danh là loại hình doanh nghiệp có sự kết hợp giữa uy tín của cá nhân và hoạt động kinh doanh của công ty. Chính vì vậy mà loại hình doanh nghiệp này thường được yêu cầu đối với một số ngành nghề nhất định.

2. Hồ sơ thành lập công ty hợp danh

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty hợp danh bao gồm:

(1) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu)

(2) Điều lệ công ty.

(3) Danh sách thành viên.

(4) Bản sao các giấy tờ sau đây:

  • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền. Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

3. Thủ tục thành lập công ty hợp danh

Cũng giống như những loại hình doanh nghiệp khác, thủ tục thành lập công ty hợp danh được thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị các thông tin và giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc thành lập công ty hợp danh

  • Các thông tin về công ty cần chuẩn bị: Tên công ty, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ,….
  • Các giấy tờ cần chuẩn bị: Giấy tờ pháp lý của thành viên công ty, giấy tờ pháp lý của trụ sở công ty,….

Bước 2: Chuẩn bị và soạn thảo hồ sơ thành lập công ty hợp danh

Hồ sơ thành lập công ty hợp danh được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Nộp hồ sơ thành lập công ty hợp danh

Hồ sơ thành lập công ty có thể được nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp qua mạng trên trang “Cổng thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp”.

Bước 4: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ thành lập công ty hợp danh

Sau khi nộp hồ sơ, doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy biên nhận ghi lịch hẹn trả kết quả. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ xử lý hồ sơ cho doanh nghiệp. Trường hợp cần sửa đổi, bổ sung hồ sơ thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp.

Bước 5: Nhận kết quả
Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Bước 6: Khắc dấu công ty và thực hiện các công việc sau khi thành lập


15/06/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185