Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Thành viên công ty có quyền khởi kiện người quản lý trong công ty TNHH 2 thành viên hay không? Việc khởi kiện người quản lý công ty được thực hiện trong các trường hợp nào? Trong bài viết này, luật sư tư vấn sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc trên.

1. Ai được xem là người quản lý trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên?

Theo quy định tại Khoản 24 Điều 4 Luật doanh nghiệp thì:

Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý doanh nghiệp tư nhân và người quản lý công ty, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty.”

Như vậy, người quản lý trong công ty TNHH 2 thành bao gồm: Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

2. Trách nhiệm của người quản lý trong công ty TNHH 2 thành viên

Ngoài các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty thì người quản lý doanh nghiệp trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên còn có trách nhiệm sau:

-  Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên của công ty có trách nhiệm sau đây:

  • Thực hiện quyền và nghĩa vụ một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty;
  • Trung thành với lợi ích của công ty; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
  • Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho công ty về doanh nghiệp mà mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp và doanh nghiệp mà người có liên quan của mình làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng cổ phần, phần vốn góp chi phối;
  • Trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

-  Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không được tăng tiền lương, trả thưởng khi công ty không có khả năng thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn.

3. Quyền khởi kiện người quản lý trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên

-  Theo quy định tại Điều 72 Luật doanh nghiệp thì thành viên công ty tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật và người quản lý khác do vi phạm quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người quản lý trong trường hợp sau đây:

  • Vi phạm quy định tại Điều 71 của Luật doanh nghiệp về thực hiện trách nhiệm của người quản lý doanh nghiệp;
  • Không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, thực hiện không kịp thời hoặc thực hiện trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ công ty, nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên đối với quyền và nghĩa vụ được giao;
  • Trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

-  Trình tự, thủ tục khởi kiện người quản lý trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. Chi phí khởi kiện trong trường hợp thành viên khởi kiện nhân danh công ty được tính vào chi phí của công ty, trừ trường hợp bị bác yêu cầu khởi kiện.

-  Trong trường hợp thành viên khởi kiện nhân danh cá nhân thì thành viên đó sẽ phải chịu chi phí khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Trên đây là quy định về quyền khởi kiện người quản lý trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên theo Luật doanh nghiệp 2020. Nếu bạn còn bất cứ vướng mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ công ty Luật Hùng Thắng để được tư vấn và hỗ trợ.

>>Xem thêm: Ưu và nhược điểm công ty TNHH 2 thành viên trở lên

                       Cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH 2 thành viên trở lên

                       Quy định về tăng, giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên


21/07/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185