Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Trong quá trình hoạt động, nếu chẳng may vì một lý do nào đó mà doanh nghiệp bị đóng mã số thuế thì bạn có thể thực hiện thủ tục xin khôi phục lại mã số thuế theo quy định tại Thông tư 95/2016/TT-BTC về đăng ký thuế. Mẫu đơn xin mở lại mã số thuế theo mẫu số: 25/ĐK - TCT - Ban hành theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

Mẫu đơn xin mở lại mã số thuế bị đóng như sau:

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: ......................

....., ngày ...... tháng ........ năm .......

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ KHÔI PHỤC MÃ SỐ THUẾ

 

Kính gửi:................................................................................................................................

Tên người nộp thuế (ghi theo đăng ký thuế):..........................................................................

Mã số thuế:.............................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính (ghi theo đăng ký thuế):...........................................................................

Địa chỉ kinh doanh (nếu có):...................................................................................................

Lý do đề nghị khôi phục mã số thuế:.......................................................................................

................................................................................................................................................

Hồ sơ đính kèm:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Người nộp thuế cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của thông báo này.

 


Ghi chú:

Hộ, cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh không cần đóng dấu.

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc NGƯỜI ĐẠI DIỆN 

THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

Lưu ý: Người nộp thuế là tổ chức không phải đóng dấu khi đăng ký thuế và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không phải đóng dấu vào văn bản này.

Trên đây là nội dung tư vấn về mẫu đơn xin mở lại mã số thuế bị đóng. Trong trường hợp Quý Khách hàng gặp bất kỳ khó khăn cần hỗ trợ về Thủ tục mở lại mã số thuế bị đóng, hãy liên lạc với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.


31/07/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185