Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Công ty luật Hùng Thắng xin giới thiệu mẫu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh Phụ lục IV-5 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký kinh doanh để đảm bảo thực hiện đúng theo quy định pháp luật.

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh

Tham khảo thêm thông tin liên quan:

Hướng dẫn thủ tục thành lập công ty hợp danh


06/07/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185