Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Hộ kinh doanh là một trong những hình thức kinh doanh khá phổ biến ở nước ta hiện nay. Khi thành lập hộ kinh doanh thì bạn phải nộp hồ sơ đăng ký tại UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở của hộ kinh doanh. Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

TẢI MẪU VĂN BẢN TẠI ĐÂY

I. Mẫu giấy đề nghị đăng ký thành lập hộ kinh doanh

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….., ngày …… tháng …… năm …… 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch ……………

 

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): …………………………………… Giới tính: ……..

Sinh ngày: ……/……/…… Dân tộc: …………………… Quốc tịch: ……………………

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

□ Chứng minh nhân dân □ Căn cước công dân

□ Hộ chiếu □ Loại khác (ghi rõ): ……………….

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ….………………………………………………………

Ngày cấp: ..../..../.... Nơi cấp: ………… Ngày hết hạn (nếu có): .../ .../ …

Địa chỉ thường trú:

Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………….

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………………..

Địa chỉ liên lạc:

Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………….

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………………..

Điện thoại (nếu có): ………………………… Email (nếu có): …………………………..

Đăng ký hộ kinh doanh do tôi là chủ hộ với các nội dung sau:

1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………

2. Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………….

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………………..

Điện thoại (nếu có): ………………………… Fax (nếu có): …………………………….

Email (nếu có): ……………………………… Website (nếu có): ……………………….

3. Ngành, nghề kinh doanh1: ……………………………………………………………

4. Vốn kinh doanh:

Tổng số (bằng số; VNĐ): …………………………………………………………………

5. Số lượng lao động (dự kiến): ………………………………………………………….

6. Chủ thể thành lập hộ kinh doanh (đánh dấu X vào ô thích hợp):

□ Cá nhân □ Các thành viên hộ gia đình

7. Thông tin về các thành viên hộ gia đình tham gia thành lập hộ kinh doanh:

STT Họ tên Ngày, tháng năm sinh Giới tính Quốc tịch Dân tộc Địa chỉ liên lạc Địa chỉ thường trú Số, ngày, cơ quan cấp Giấy tờ chứng thực của cá nhân Chữ ký
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   

Tôi xin cam kết:

- Bản thân và các thành viên hộ kinh doanh (trường hợp hộ kinh doanh do các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập) không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ hộ kinh doanh khác; không là chủ doanh nghiệp tư nhân; không là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);

- Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hộ kinh doanh và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký trên.

 

 

CHỦ HỘ KINH DOANH
(Ký và ghi họ tên)2

------------------------------------------

(1) - Hộ kinh doanh có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm;

     - Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư;

     - Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, hộ kinh doanh chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Luật Đầu tư.

(2)  Chủ hộ kinh doanh ký trực tiếp vào phần này.

II. Cách điền Giấy Đề nghị đăng ký hộ kinh doanh

Cá nhân đủ 18 tuổi, có đủ năng lực hành vi dân sự, hộ gia đình, hoặc nhóm cá nhân đủ 18 tuổi, có đủ hành vi dân sự được thành lập hộ kinh doanh cá thể.

1. Mẫu Giấy Đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đã bổ sung thêm nội dung:

  • Chủ thể thành lập hộ kinh doanh. Người thành lập hộ kinh doanh chọn một trong các chủ thể: Cá nhân/Nhóm cá nhân/ Hộ gia đình, đánh dấu X vào ô thích hợp.
  • Thông tin về danh sách nhóm cá nhân tham gia lập hộ kinh doanh. Chỉ kê khai trong trường hợp hộ kinh doanh thành lập bởi nhóm cá nhân.

2. Hộ kinh doanh lựa chọn ngành kinh tế cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg để ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh.

  • Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, hộ kinh doanh chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định.
  • Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện xem thêm tại đây.

3. Đại diện hộ kinh doanh ký trực tiếp và ghi rõ họ tên vào phần Đại diện hộ kinh doanh.

Trên đây Luật Hùng Thắng cung cấp mẫu giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ cá thể, mong quý bạn đọc có thể áp dụng mẫu thành công. Nếu còn thắc mắc gì về Đăng ký kinh doanh; Thủ tục đăng ký kinh doanh hộ cá thể,...Luật sư tư vấn Luật Doanh nghiệp luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ kịp thời.


12/08/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185