Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Theo quy Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Khi tiến hành thủ tục đăng ký doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có thể tự mình thực hiện hoặc thông qua việc ủy quyền cho người khác thực hiện. Việc ủy quyền đăng ký doanh nghiệp được thực hiện như thế nào? Hãy cùng Luật Hùng Thắng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

1. Đăng ký doanh nghiệp là gì?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thì:

" Đăng ký doanh nghiệp là việc người thành lập doanh nghiệp đăng ký thông tin về doanh nghiệp dự kiến thành lập, doanh nghiệp đăng ký những thay đổi trong thông tin về đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh và được lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đăng ký doanh nghiệp bao gồm đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và các nghĩa vụ đăng ký, thông báo khác theo quy định của Nghị định này."

Như vậy, có thể hiểu đăng ký doanh nghiệp là việc người thành lập công ty, doanh nghiệp đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh về các thông tin doanh nghiệp dự kiến thành lập hoặc các thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Quy định về ủy quyền đăng ký doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 12 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì việc ủy quyền đăng ký doanh nghiệp được thực hiện như sau:

“Điều 12. Ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp
Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định sau đây:
1. Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.
2. Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.
3. Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
4. Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này.”

Khoản 1 Điều 12 Luật doanh nghiệp quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như sau: “1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.”

>> Mẫu giấy ủy quyền đăng ký kinh doanh mới 2021

Như vậy, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là người đại diện cho doanh nghiệp để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, trong đó có thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Vì vậy, trong trường hợp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không tự thực hiện được thì có thể ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 12 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Khi được ủy quyền đăng ký doanh nghiệp thì người được ủy quyền sẽ được thực hiện các công việc theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định 01/2021/NĐ-CP:

“Người nộp hồ sơ là người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc người được người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp quy định tại Điều 12 Nghị định này.”

Trên đây là những quy định của pháp luật về việc ủy quyền đăng ký doanh nghiệp. Nếu bạn còn bất cứ vướng mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ công ty Luật Hùng Thắng để được tư vấn và hỗ trợ.


06/10/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185