Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Điều 12 Luật doanh nghiệp cho phép người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp được ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh hoặc Thay đổi đăng ký kinh doanh,.... Tuy nhiên, việc ủy quyền phải được lập thành văn bản và bao gồm các nội dung ủy quyền theo quy định của pháp luật. Dưới đây là Mẫu giấy ủy quyền đăng ký kinh doanh bạn có thể tham khảo:

TẢI MẪU GIẦY ỦY QUYỀN TẠI ĐÂY


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY UỶ QUYỀN

 

  • Căn cứ Bộ Luật Dân sự của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
  • Căn cứ vào nhu cầu thực tế của hai bên;

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm ….. Tại địa chỉ: ………………………………………..

Chúng tôi gồm:

BÊN UỶ QUYỀN: (GỌI TẮT BÊN A)

Họ và tên: ……………………….                                           Giới tính: …………

Chức danh: ……………………...

Sinh ngày: …………..                   Dân tộc: …….                    Quốc tịch: ………..  

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

□   Chứng minh nhân dân □ Căn cước công dân 

□      Hộ chiếu □ Loại khác (ghi rõ):  

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: ……………………………………………………

Ngày cấp: …………..                Nơi cấp: …………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………….

Là người đại diện theo pháp luật của …………………… ………………………………….

BÊN NHẬN UỶ QUYỀN: (GỌI TẮT BÊN B)

Họ và tên: ……………………….                                           Giới tính: …………

Sinh ngày: …………..                   Dân tộc: …….                    Quốc tịch: ………..  

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

□   Chứng minh nhân dân □ Căn cước công dân 

□      Hộ chiếu □ Loại khác (ghi rõ):  

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: ……………………………………………………

Ngày cấp: …………..                Nơi cấp: …………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………….

Điều 1: NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục Thành lập công ty cho Bên A với nội dung cụ thể như sau:

  1. Nộp các hồ sơ, tài liệu cần thiết trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để thực hiện thủ tục Thành lập công ty cho bên A;
  2. Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư theo quy định của pháp luật đối với hồ sơ Thành lập công ty cho Bên A;
  3. Trao đổi, giải trình trực tiếp và/hoặc bằng văn bản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các vấn đề liên quan đến hồ sơ của Công ty;

Điều 2: THÙ LAO ỦY QUYỀN

Việc ủy quyền này không có thù lao.

Điều 3: CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

  • Bên A cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung do Bên B nhân danh Bên A thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên.
  • Bên B cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các công việc thuộc phạm vi ủy quyền và cam kết chịu trách nhiệm đối với các công việc mà mình thực hiện.
  • Các bên cam đoan những thông tin được ghi trong văn bản này hoàn toàn đúng sự thật, việc lập Giấy ủy quyền này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc.

Điều 4: HIỆU LỰC VÀ THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ kết thúc khi Bên B thực hiện xong nội dung công việc được ủy quyền tại Điều 1 hoặc có văn bản khác thay thế.

NHẬN ỦY QUYỀN

…………………

TM. BÊN ỦY QUYỀN

………………….. 

Có thể bạn quan tâm:

 

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT HÙNG THẮNG

Trụ sở: 10-A9, Tập thể Bộ Công an, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

VP Hà Nội: Số 202 Mai Anh Tuấn, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

VP Hà Tĩnh: 286 Phường Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh.

Hotline: 19000185

Email: info@luathungthang.com


19/08/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185