Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 đã có sự thay đổi về mặt nội dung. Bộ luật lao động và Luật Bảo hiểm xã hội từ trước đến nay hay gắn liền với nhau. Bộ luật lao động 2019 có sự tác động đến Luật bảo hiểm xã hội như thế nào? Luật Hùng Thắng sẽ chia sẻ cho bạn dưới bài viết sau.

1. Căn cứ pháp lý

 • Bộ Luật lao động 2019
 • Luật bảo hiểm xã hội 2014
 • Quyết định số 595/QĐ-BHXH về ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.
 • Nghị định 145/2020/NĐ-CP

2. Nội dung

a) Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

Nếu như các BLLĐ trước thì có từ 2 loại hợp đồng lao động trở lên đã gây ra rất nhiều khó khăn trong việc đóng BHXH của NLĐ và NSDLĐ do đó để đảm bảo việc thống nhất với Luật BHXH 2019 thì BLLĐ 2019 đã rút gọn còn hai loại hợp đồng: hợp đồng xác định thời hạn (không quá 36 tháng) và hợp đồng không xác định thời hạn  Luật BHXH 2014 quy định người lao động ký HĐLĐ có thời hạn một tháng trở lên thì phải tham gia vào BHXH (điểm a, b khoản 1 Điều 2 Luật BHXH 2014)

b) Độ tuổi nghỉ hưu 

BLLĐ 2019 đã tăng độ tuổi nghỉ hưu bao gồm những nhóm người sau:

Người lao động bình thường

 • Nam đủ 60 tuổi 03 tháng, nữ đủ 55 tuổi 04 tháng; cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ (Trước đấy: Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi)
 • Nam đủ 55 tuổi 03 tháng , nữ đủ 50 tuổi 04 tháng và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0.7 trở lên trước ngày 01/01/2021; (Trước đấy : Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi)
 • Nam đủ 50 tuổi 03 tháng , nữ đủ 45 tuổi 04 tháng và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò; (Trước đấy: Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi )
 • Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao (Trước đây: Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp)

Người lao động là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động, trừ trường hợp Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Công an nhân dân, Luật Cơ yếu, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng có quy định khác;
 • Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021;
 • Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động thì được hưởng lương hưu.

Có thể nhận thấy rằng, BLLĐ 2019 thay đổi nhiều về độ tuổi nghỉ hưu trong chế độ BHXH. 

c) Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động đối với người tham gia BHXH bắt buộc.

Đối với người lao động, cán bộ công nhân, viên chức: khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu như trên nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động khi bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%;
 • Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động khi bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;
 • Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Đối với người lao động là sĩ quan, quân nhân khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động; 
 • Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.”;

d) Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động đối với người tham gia BHXH tự nguyện.

 Người lao động hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Đủ tuổi nghỉ hưu: nam đủ 60 tuổi 03 tháng, nữ đủ 55 tuổi 04 tháng;
 • Đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

Bài viết trên cho thấy sự thay đổi về độ tuổi nghỉ hưu trong BLLĐ 2019 đã ảnh hưởng tới những chế độ trong Luật bảo hiểm xã hội.

Mọi thắc mắc liên quan tới Luật bảo hiểm xã hội cũng như các vấn đề khác thì hãy liên lạc ngay tới công ty luật Hùng Thắng để được các chuyên viên luật, luật sư nhiều năm kinh nghiệm giải đáp.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT HÙNG THẮNG

Địa chỉ: 10-A9, Tập thể Bộ Công an, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội.

VP Hà Nội: Số 202 Mai Anh Tuấn, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.

VP Hà Tĩnh: Số 286 Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh.

Điện thoại: +(84) 2438 245 666  //  Hotline: 19000185

Email: info@luathungthang.com.


01/04/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185