Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Quan hệ đại diện không tồn tại vĩnh viễn và có thể chấm dứt đại diện trong một số trường hợp nhất định. Vậy pháp luật quy định chấm dứt đại diện trong trường hợp nào? Bài viết dưới đây của Luật Hùng Thắng sẽ tư vấn cho bạn đọc về vấn đề này theo Căn cứ xác lập quyền đại diện tại quy định Điều 135 Bộ luật Dân sự 2015:

 • Đại diện theo ủy quyền được xác lập theo ủy quyền giữa người được đại diện và người đại diện;
 • Đại diện theo pháp luật được xác lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo điều lệ của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật.

1. Chấm dứt quan hệ đại diện

Căn cứ theo khoản 2, khoản 3 Điều 140 Bộ luật Dân sự 2015,

Khi chấm dứt đại diện, quyền và nghĩa vụ pháp lí, hậu quả pháp lí phát sinh từ giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện sau khi chấm dứt đại diện đều không có giá trị pháp lí đối với người được đại diện. Căn cứ theo khoản 2, khoản 3 Điều 140 Bộ luật Dân sự 2015 quy định các trường hợp chấp dứt đại diện như sau:

Đối với đại diện của cá nhân

-  Đại diện theo pháp luật của cá nhân chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

 • Người được đại diện đã thành niên hoặc năng lực hành vi dân sự đã được khôi phục;
 • Người được đại diện chết;
 • Các trường hợp khác do pháp luật quy định.

-  Đại diện theo uỷ quyền của cá nhân chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

 • Thời hạn uỷ quyền đã hết hoặc công việc được uỷ quyền đã hoàn thành;
 • Người uỷ quyền huỷ bỏ việc uỷ quyển hoặc người được uỷ quyền từ chối việc uỷ quyền;
 • Người uỷ quyền hoặc người được uỷ quyền chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết.

Lưu ý : Khi chấm dứt đại diện theo uỷ quyền, người đại diện phải thanh toán xong các nghĩa vụ tài sản với người được đại diện hoặc với người thừa kế của người được đại diện.

Đối với đại diện của pháp nhân

- Đại diện theo pháp luật của pháp nhân chấm dứt trong trường hợp người được đại diện là pháp nhân chấm dứt tồn tại.

- Đại diện theo uỷ quyền của pháp nhân chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

 • Thời hạn uỷ quyền đã hết hoặc công việc được uỷ quyền đã hoàn thành;
 • Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân huỷ bỏ việc uỷ quyền hoặc người được uỷ quyền từ chối việc uỷ quyền;
 • Pháp nhân chấm dứt hoặc người được uỷ quyền chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết.

Lưu ý: Khi chấm dứt đại diện theo uỷ quyền, người đại diện phải thanh toán xong các nghĩa vụ tài sản với pháp nhân uỷ quyền hoặc pháp nhân kế thừa.

Trên đây là nội dung tư vấn về các trường hợp chấm dứt đại diện ủy quyền của cá nhân, pháp nhân. Trường hợp bạn còn vướng mắc cần tư vấn trực tiếp hãy liên hệ với chúng tôi. Luật sư tư vấn của Luật Hùng Thắng luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi vướng mắc của bạn.

>>Xem thêm: Người đại diện theo pháp luật

                       Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật


18/08/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185