Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Luật Thi hành án hình sự 2019 đã quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội trong thi hành án treo. Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc giám sát, giáo dục người hưởng án treo. Bài viết dưới đây sẽ nói rõ hơn về quy định mới trong thi hành án treo.

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã

Theo quy định tại khoản 1 Điều 86 Luật Thi hành án hình sự 2019, nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục người hưởng án treo như sau:

- Lập hồ sơ, tổ chức giám sát, giáo dục người được hưởng án treo; bàn giao hồ sơ cho cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền theo quy định của Luật Thi hành án dân sự 2019;

- Yêu cầu người được hưởng án treo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình; có biện pháp giáo dục, phòng ngừa khi người đó có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

- Biểu dương người được hưởng án treo có nhiều tiến bộ hoặc lập công;

- Giải quyết cho người được hưởng án treo được vắng mặt ở nơi cư trú theo quy định của Luật này và pháp luật về cư trú;

- Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, gia đình và cơ quan, tổ chức nơi người được hưởng án treo làm việc, học tập trong việc giám sát, giáo dục người đó;

- Báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện để đề nghị Tòa án cùng cấp xem xét, quyết định việc rút ngắn thời gian thử thách;

- Báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện tiến hành trình tự, thủ tục đề nghị Tòa án có thẩm quyền quyết định buộc người được hưởng án treo vi phạm nghĩa vụ phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 2019;

- Báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện khi người được hưởng án treo bỏ trốn;

- Hằng tháng nhận xét bằng văn bản về quá trình chấp hành án của người được hưởng án treo và lưu hồ sơ giám sát, giáo dục;

- Báo cáo cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền về kết quả thi hành án.

Công an cấp xã có nhiệm vụ tham mưu, trực tiếp giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn nêu trên.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục người hưởng án treo

Căn cứ theo khoản 3 Điều 86 Luật Thi hành án hình sự 2019 quy định, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục người hưởng án treo có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Lập hồ sơ, tổ chức giám sát, giáo dục người được hưởng án treo; bàn giao hồ sơ cho cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền theo quy định của Luật này;

- Yêu cầu người được hưởng án treo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình; có biện pháp giáo dục, phòng ngừa khi người đó có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

- Biểu dương người được hưởng án treo có nhiều tiến bộ hoặc lập công;
- Hằng tháng nhận xét bằng văn bản về quá trình chấp hành án của người được hưởng án treo và lưu hồ sơ giám sát, giáo dục;

- Báo cáo cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền về kết quả thi hành án.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã giải quyết cho người được hưởng án treo được vắng mặt ở nơi cư trú theo quy định của Luật này và pháp luật về cư trú;

- Phối hợp với gia đình và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người được hưởng án treo cư trú trong việc giám sát, giáo dục người đó;

- Báo cáo cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu để đề nghị Tòa án quân sự khu vực xem xét, quyết định việc rút ngắn thời gian thử thách;

- Báo cáo cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền tiến hành trình tự, thủ tục đề nghị Tòa án có thẩm quyền quyết định buộc người được hưởng án treo vi phạm nghĩa vụ phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo theo quy định của Luật này;

- Báo cáo cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu khi người được hưởng án treo bỏ trốn.

Trên đây là quy định, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục người được hưởng án treo. Nếu bạn đọc cần tư vấn cụ thể, chi tiết hơn về các vấn đề pháp lý, hãy liên hệ với chúng tôi. 

Đặc xá án treo những điều bạn cần biết:

+ Tư vấn xin án treo

+ Tư vấn xin Đặc xá

+ Tư vấn xin tại ngoại


08/01/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185