Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp là một trong những vướng mắc về mức phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp mà các chủ doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức,... chưa rõ khi thực hiện đăng ký kinh doanh thành lập công ty. Theo căn cứ pháp lý tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Nội dung tư vấn như sau:

Theo Điểm đ Khoản 1 Điều 27 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì một trong những điều kiện là phải nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Theo quy định tại Thông tư số 47/2019/TT-BTC thì các tổ chức, cá nhân khi đăng ký doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam phải nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp, trừ các đối tượng được miễn phí, lệ phí theo quy định tại Điều 5 Thông tư này, trong đó bao gồm:

“Điều 5. Các đối tượng được miễn phí, lệ phí

3. Doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

5. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu.”

Mức lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Biểu phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp được Ban hành kèm theo Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì Lệ phí đăng ký doanh nghiệp (bao gồm: Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp) là 50.000 đồng/lần

Tuy nhiên, để đăng ký kinh doanh thành lập Doanh nghiệp, ngoài lệ phí đăng ký doanh nghiệp nêu trên, các tổ chức, cá nhân còn phải đóng thêm các khoản phí, lệ phí khác liên quan như phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp; phí khắc con dấu; …

Chú ý:

- Phí cung cấp thông tin doanh nghiệp quy định tại mục 2 Biểu phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, chỉ áp dụng đối với trường hợp yêu cầu cơ quan đăng ký kinh doanh cung cấp thông tin doanh nghiệp.

- Cung cấp báo cáo tổng hợp về đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

  • Báo cáo tổng hợp về người thành lập, quản lý doanh nghiệp trong 03 năm; Báo cáo tổng hợp về lịch sử doanh nghiệp trong 03 năm;
  • Báo cáo tổng hợp về thông tin đăng ký doanh nghiệp mới nhất;
  • Báo cáo thống kê về danh sách doanh nghiệp;
  • Báo cáo tổng hợp về tình hình tài chính của doanh nghiệp trong 03 năm;
  • Danh sách 100 doanh nghiệp theo yêu cầu;
  • Các sản phẩm thông tin khác được xây dựng trên cơ sở chiết xuất, tổng hợp dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

- Cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản: Là việc cung cấp thông tin doanh nghiệp cho một tài khoản được đăng ký trước tại Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, khai thác và tổng hợp thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các phí, lệ phí thành lập doanh nghiệp hoặc những tư vấn pháp lý khác, vui lòng liên hệ Luật Hùng Thắng để được tư vấn cụ thể.


14/09/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185