Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp là một trong những vướng mắc về mức phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp mà các chủ doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức,... chưa rõ khi thực hiện đăng ký kinh doanh thành lập công ty. Theo căn cứ pháp lý tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Nội dung tư vấn như sau:

Theo Điểm đ Khoản 1 Điều 27 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì một trong những điều kiện là phải nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Theo quy định tại Thông tư số 47/2019/TT-BTC thì các tổ chức, cá nhân khi đăng ký doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam phải nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp, trừ các đối tượng được miễn phí, lệ phí theo quy định tại Điều 5 Thông tư này, trong đó bao gồm:

“Điều 5. Các đối tượng được miễn phí, lệ phí

3. Doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

5. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu.”

Mức lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Biểu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 47/2019/TT-BTC là 50.000 đồng.

BIỂU PHÍ, LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

(Ban hành kèm theo Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

STT Nội dung Đơn vị tính Mức thu
1 Lệ phí đăng ký doanh nghiệp (bao gồm: Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp) Đồng/lần 50.000

Tuy nhiên, để đăng ký kinh doanh thành lập Doanh nghiệp, ngoài lệ phí đăng ký doanh nghiệp nêu trên, các tổ chức, cá nhân còn phải đóng thêm các khoản phí, lệ phí khác liên quan như phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp; phí khắc con dấu; …

Để biết thêm thông tin chi tiết về các phí, lệ phí thành lập doanh nghiệp hoặc những tư vấn pháp lý khác, vui lòng liên hệ Luật Hùng Thắng để được tư vấn cụ thể.


14/09/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập doanh nghiệp, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..