Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là giấy tờ pháp lý chứng minh cho hoạt động của doanh nghiệp. Vậy trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm những nội dung gì? Căn cứ theo Luật doanh nghiệp 2020 và Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, nội dung tư vấn doanh nghiệp như sau:

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là gì?

Khoản 15 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020 quy định:

“Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp”.

Như vậy, có thể thấy Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản pháp lý ghi lại những thông tin về doanh nghiệp do Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp nhằm mục đích quản lý và ghi nhận sự tồn tại của doanh nghiệp.

2. Các trường hợp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của doanh nghiệp được cấp khi doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 27 Luật Doanh nghiệp như sau:

  • Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;
  • Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các điều 37, 38, 39 và 41 của Luật doanh nghiệp;
  • Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;
  • Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Các thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có giá trị pháp lý kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp có quyền hoạt động kinh doanh kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh sau ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp được quyền hoạt động kinh doanh kể từ ngày doanh nghiệp đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

3. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

Theo quy định tại Điều 28 Luật doanh nghiệp thì Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

  • Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp;
  • Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
  • Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; đối với thành viên hợp danh của công ty hợp danh; đối với chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;
  • Vốn điều lệ đối với công ty, vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân.

Như vậy, so với quy định của những Luật doanh nghiệp cũ thì nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 2020 đã không còn nội dung về ngành nghề kinh doanh và thông tin về cổ đông sáng lập trong công ty cổ phần. Việc Luật doanh nghiệp 2020 quy định như vậy là để đảm bảo quyền tự do kinh doanh và tự do chuyển nhượng cổ phần của doanh nghiệp.

Trên đây là quy định của pháp luật về những nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nếu bạn còn bất cứ vướng mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ công ty Luật Hùng Thắng để được tư vấn và hỗ trợ.

Tham khảo thông tin liên quan:


20/07/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185