Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên là kết quả hoàn thành thủ tục thành lập công ty, doanh nghiệp được Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đối với công ty TNHH 1 thành viên thì Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo (Phụ lục IV-2) Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có nội dung như sau:

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty TNHH 1 thành viên

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty TNHH 1 thành viên

Tham khảo thông tin liên quan;

- Mẫu đơn đăng ký thành lập công ty TNHH 1 thành viên

- Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên

- Ưu và nhược điểm công ty tnhh 1 thành viên


06/07/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185