Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh/ Văn phòng đại diện được thực hiện khi doanh nghiệp có nhu cầu hoặc khi doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh/Văn phòng đại diện. Trong bài viết này, Công ty Luật Hùng Thắng sẽ hướng dẫn bạn về trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh/Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật hiện hành.

1. Căn cứ pháp lý

2. Nội dung tư vấn chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện công ty

Chi nhánh và văn phòng đại diện đều là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, nhưng lại thực hiện các chức năng khác nhau. Chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Trong khi đó, Văn phòng đại diện có chức năng thực hiện các hoạt động nghiên cứu, cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với thị trường và đối tác mới. Chi nhánh, Văn phòng đại diện có thể được lập trong phạm vi cùng hoặc khác quận (huyện), thành phố (tỉnh) với công ty. Việc lập chi nhánh, Văn phòng đại diện ở các địa phương khác sẽ giúp cho doanh nghiệp mở rộng được địa bàn hoạt động, kinh doanh của mình. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định như thu hẹp hoạt động kinh doanh, hoạt động của chi nhánh hay văn phòng đại diện không còn cần thiết nữa. Vậy nên doanh nghiệp mong muốn chấm dứt hoạt động của các đơn bị này. 

Theo quy định tại Điều 213 Luật doanh nghiệp và Điều 72 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thì Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng địa diện công ty được thực hiện như sau:

Bước 1: Hoàn thành các nghĩa vụ về thuế với cơ quan thuế

Khoản 1, Điều 72 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp quy định “Trước khi thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện phải đăng ký với Cơ quan thuế để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế”. Sau khi thực hiện xong nghĩa vụ về thuế, doanh nghiệp sẽ được cơ quan thuế xác nhận về về chấm dứt hiệu lực mã số thuế của chi nhánh/ văn phòng đại diện.

Bước 2: Thực hiện thủ tục trả lại con dấu cho cơ quan Công an

Đối với những Chi nhánh/Văn phòng đại diện được thành lập trước thời điểm 01/07/2015 và có con dấu cho cơ quan công an cấp thì khi tiến hành thủ tục chấm dứt hoạt động cho chi nhánh/Văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục trả lại con dấu cho cơ quan công an trước.

Hồ sơ trả lại con dấu Chi nhánh/Văn phòng đại diện cho cơ quan công an bao gồm:

 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên/ Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh/ văn phòng đại diện;
 • Quyết định của chủ sở hữu/ Hội đồng thành viên/ Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh/ văn phòng đại diện;
 • Công văn đề nghị trả lại con dấu chi nhánh/ Văn phòng đại diện;
 • Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh/ Văn phòng đại diện;
 • Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu của chi nhánh/ Văn phòng đại diện;
 • Con dấu của chi nhánh/ Văn phòng đại diện;
 • Giấy giới thiệu cho người đi nộp hồ sơ.

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh/Văn phòng đại diện

Hồ sơ chấm dứt hoạt động của chi nhánh/ văn phòng đại diện bao gồm:

 • Thông báo doanh nghiệp về giải thể chi nhánh (hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh/VPĐD (theo mẫu);
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên/ Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh/ văn phòng đại diện;
 • Quyết định của chủ sở hữu/ Hội đồng thành viên/ Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh/ văn phòng đại diện;
 • Xác nhận tại cơ quan thuế về việc doanh nghiệp đã hoàn thành các nghĩa vụ thuế;
 • Xác nhận của cơ quan công an về việc trả con dấu của chi nhánh/ văn phòng đại diện;
 • Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
 • Danh sách người lao động của chi nhánh/ Văn phòng đại diện.
 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;

Bước 4: Nộp hồ sơ và nhận kết quả thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh/Văn phòng đại diện

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp gửi hồ sơ về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện. Sau khi tiếp nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh chấm dứt hoạt động cho Cơ quan thuế.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Dịch vụ chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/ Văn phòng đại diện tại công ty Luật Hùng Thắng:

Cũng giống như thủ tục giải thể doanh nghiệp, thủ tục chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện khá phức tạp và mất nhiều thời gian, công sức thực hiện. Vì vậy, Công ty Luật Hùng Thắng cung cấp dịch vụ chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện nhanh chóng, chuyên nghiệp và hiệu quả. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, Quý khách hàng sẽ được:

 • Tư vấn miễn phí về các trường hợp và điều kiện chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện;
 • Tư vấn miễn phí về quy trình và thủ tục tiến hành chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền: Cơ quan thuế, Cơ quan công an, Sở Kế hoạch – Đầu tư.
 • Soạn hồ sơ và chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để tiến hành thủ tục chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện cho khách hàng tại cơ quan Nhà nước.
 • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện tại cơ quan Nhà nước.

Kết quả khách hàng nhận được khi sử dụng dịch vụ chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện của chúng tôi là:

1, Thông báo chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện (do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở KH – ĐT cấp);

2, Thông báo về việc hủy con dấu của Chi nhánh, Văn phòng đại diện (do cơ quan Công an cấp);

3, Thông báo Người nộp thuế ngừng hoạt động đối với Chi nhánh, Văn phòng đại diện (do cơ quan Thuế cấp)

4, Hồ sơ, giấy tờ lưu nội bộ của doanh nghiệp.

Mọi thông tin liên quan đến việc thủ tục chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện doanh nghiệp, Quý khách vui lòng liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng để được tư vấn chi tiết.

Tìm hiểu thêm các chủ đề bên dưới:

- Tư vấn doanh nghiệp

- Tư vấn thành lập công ty

- Thành lập chi nhánh công ty

- Thành lập công ty cổ phần


27/01/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185