Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Bộ Luật Lao động 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 có các quy định về quyền lợi của người lao động khi làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. So với người lao động làm công việc bình thường, người lao động khi làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có nhiều quyền lợi hơn. Bài viết dưới đây của Luật Hùng Thắng sẽ liệt kê các quyền lợi đó.

1. Thời gian làm việc 

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 105 Bộ Luật lao động 2019 quy định Người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm giới hạn thời gian làm việc tiếp xúc với yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại đúng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và pháp luật có liên quan.

2. Ngày nghỉ hàng năm

Theo quy định tại điểm b, c Khoản 1 Điều 113 Bộ Luật lao động 2019, người lao động làm đủ 12 tháng cho người sử dụng lao động được nghỉ hằng năm hưởng nguyên lương như sau:

- 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

- 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

3. Chế độ hưu trí

Từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

Khoản 3 Điều 169 Bộ Luật Lao động 2019 quy định người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu theo quy định.

4. Chế độ ốm đau

Theo quy định tại Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được nghỉ hưởng chế độ ốm đau như sau:

- 40 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm (lao động làm việc trong điều kiện bình thường là 30 ngày);

- 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 - dưới 30 năm (lao động làm việc trong điều kiện bình thường là 40 ngày);

- 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên (lao động làm việc trong điều kiện bình thường là 60 ngày);

5. Chế độ bệnh nghề nghiệp

Người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Bị bệnh thuộc danh mục bệnh nghề nghiệp do Bộ Y tế và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành khi làm việc trong môi trường hoặc nghề có yếu tố độc hại;

-  Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị bệnh bệnh nghề nghiệp.

( Căn cứ theo Điều 44 Luật Bảo hiểm xã hội 2014)

6. Một số chế độ, quyền lợi khác

  • Đối với lao động nữ làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Khoản 2 Điều 137 Bộ Luật lao động 2019 quy định lao động nữ làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con khi mang thai và có thông báo cho người sử dụng lao động biết thì được người sử dụng lao động chuyển sang làm công việc nhẹ hơn, an toàn hơn hoặc giảm bớt 01 giờ làm việc hằng ngày mà không bị cắt giảm tiền lương và quyền, lợi ích cho đến hết thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

  • Đối với lao động cao tuổi 

Không được sử dụng người lao động cao tuổi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người lao động cao tuổi, trừ trường hợp bảo đảm các điều kiện làm việc an toàn.

( Khoản 3 Điều 149 Bộ Luật lao động 2019)

  • Đối với lao động khuyết tật

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 160 Bộ Luật lao động 2019, việc sử dụng người lao động là người khuyết tật làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cần có sự đồng ý của người khuyết tật sau khi đã được người sử dụng lao động cung cấp đầy đủ thông tin về công việc đó.

  • Đối với người học nghề, người tập nghề

Người học nghề, người tập nghề thuộc danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành phải từ đủ 18 tuổi trở lên, trừ lĩnh vực nghệ thuật, thể dục, thể thao.

( Khoản 4 Điều 61 Bộ Luật lao động 2019)

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Hùng Thắng liên quan đến quyền lợi của người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Trường hợp cần hỗ trợ, bạn đọc vui lòng liên hệ để trực tiếp với chúng tôi để được giải đáp.

Xem thêm những chủ đề liên quan tại đây:

Hợp đồng lao động

Thủ tục đăng ký nội quy lao động

Hợp đồng lao động vô hiệu

Chấm dứt hợp đồng lao động

Thông tin liên hệ:

Công Ty Luật Hùng Thắng

Trụ sở: 10-A9, Tập thể Bộ Công an, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

VP Hà Nội: Số 202 Mai Anh Tuấn, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

VP Hà Tĩnh: 286 Phường Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh.

Điện thoại: 0243 8245 666

Hotline: 0916436879.

Email: info@luathungthang.com


17/03/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185