Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Theo quy định của pháp luật thì doanh nghiệp được phép kinh doanh tất cả các ngành nghề mà pháp luật không cấm. Tuy nhiên trước khi kinh doanh, doanh nghiệp phải đăng ký ngành nghề kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong bài viết này, Luật Hùng Thắng sẽ hướng dẫn cách tra cứu mã ngành nghề kinh doanh trước khi đăng ký theo quy định của pháp luật tại Luật doanh nghiệp 2020; Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp và Quyết định 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam.

1. Tại sao phải tra cứu mã ngành nghề kinh doanh?

Theo Khoản 1 Điều 7 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp quy định về cách ghi ngành nghề kinh doanh thì:

“Điều 7. Ghi ngành, nghề kinh doanh
1. Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, khi thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh hoặc khi đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh hướng dẫn, đối chiếu và ghi nhận ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.”

Như vậy, theo như quy định trên thì khi đăng ký ngành nghề kinh doanh thì doanh nghiệp lựa chọn ngành nghề kinh doanh cấp 4 theo quy định của pháp luật. Việc lựa chọn ngành nghề kinh doanh được thực hiện theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam.

2. Hướng dẫn cách tra cứu mã ngành nghề kinh doanh

Theo quy định của Quyết định 27/2018/QĐ-TTg thì:

“1. Danh mục Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam gồm 5 cấp:

Ngành cấp 1 gồm 21 ngành được mã hóa theo bảng chữ cái lần lượt từ A đến U;

Ngành cấp 2 gồm 88 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng hai số theo ngành cấp 1 tương ứng;

Ngành cấp 3 gồm 242 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng ba số theo ngành cấp 2 tương ứng;

Ngành cấp 4 gồm 486 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng bốn số theo ngành cấp 3 tương ứng;

Ngành cấp 5 gồm 734 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng năm số theo ngành cấp 4 tương ứng.”

Như vậy, ngành nghề cấp 4 là ngành nghề được mã hóa bằng 4 số theo ngành nghề cấp 3 tương ứng. Cụ thể như sau:

Mã ngành nghề kinh doanh

Trong đó:

A: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản là mã ngành cấp 1

01: Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan là mã ngành cấp 2

011: Trồng cây hàng năm là mã ngành cấp 3

0111: Trồng lúa là mã ngành cấp 4

01181: Trồng rau các loại là mã ngành cấp 5

Như vậy, khi lựa chọn những ngành nghề kinh doanh khi đăng ký doanh nghiệp hay bổ sung ngành nghề thì phải sử dụng mã ngành cấp 4 để đăng ký.

3. Những lưu ý khi tra cứu mã ngành nghề kinh doanh

Khi tra cứu mã ngành nghề kinh doanh để đăng ký doanh nghiệp thì bạn cần lưu ý những vấn đề sau:

Đối với những mã ngành nghề kinh doanh cấp 4 có nội dung “chưa được phân vào đâu” hoặc “khác” thì khi đăng ký ngành nghề sẽ cần phải ghi thêm chi tiết theo mã ngành nghề kinh doanh cấp 5. Cụ thể:

tra cứu mã ngành nghề kinh doanh

4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu là mã ngành cấp 4. Tuy nhiên do mã ngành cấp 4 không thể hiện rõ nội chung cụ thể của ngành nghề kinh doanh nên khi đăng ký với cơ quan nhà nước thì doanh nghiệp phải ghi chi tiết theo mã ngành cấp 5.

Ví dụ: 46691- Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp.
Đối với một số ngành nghề doanh nghiệp muốn kinh doanh nhưng lại không được quy định chi tiết trong Quyết định 27/2018/QĐ-TTg hoặc là ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì khi đăng ký doanh nghiệp phải thực hiện theo quy định của Luật chuyên ngành. Cụ thể:

hướng dẫn tra cứu mã ngành nghề kinh doanh

Vì ngành nghề “kinh doanh thực phẩm chức năng” không được thể hiện trong Quyết định 27/2018/QĐ-TTg và đây cũng là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên khi đăng ký doanh nghiệp cần trích dẫn thêm luật chuyên ngành.

Trên đây là cách tra cứu mã ngành nghề kinh doanh và một số lưu ý khi đăng ký ngành nghề kinh doanh theo hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam. Nếu bạn còn bất cứ vướng mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ Luật Hùng Thắng để được tư vấn và hỗ trợ.

>>Xem thêm:


18/08/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185