Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Không giống với các doanh nghiệp trong nước, trụ sở của công ty có vốn đầu tư nước ngoài còn có thể là địa điểm thực hiện dự án đầu tư của công ty đó. Chính vì vậy, khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính, các công ty có vốn đầu tư nước ngoài có thể phải thay đổi cả địa chỉ thực hiện dự án đầu tư. Trong bài viết này, Công ty Luật Hùng Thắng sẽ hướng dẫn bạn thực hiện thủ tục thay đổi trụ sở công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

1. Căn cứ pháp lý

 • Luật Đầu tư 2020;
 • Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp;
 • Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

2. Nội dung tư vấn

Trong trường hợp công ty có vốn đầu tư nước ngoài chỉ thay đổi trụ sở chính của công ty mà không thay đổi địa điểm thực hiện dự án thì chỉ cần thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (trường hợp công ty có vốn đầu tư nước ngoài đã tách Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp);

Trong trường hợp công ty có vốn đầu tư nước ngoài thay đổi địa chỉ trụ sở công ty và đồng thời thay đổi địa điểm thực hiện dự án của công ty ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì sẽ phải làm thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đầu tư.

Quy trình thực hiện thủ tục thay đổi trụ sở của công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Bước 1: Thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ cần chuẩn bị: 

 • Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh (biểu mẫu II-1, Biểu mẫu trong thông tư 02/2019/TT-BKHĐT);
 • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên về việc thay đổi trụ sở công ty;
 • Quyết định của Chủ sở hữu công ty/Đại hội đồng cổ đông/ Hội đồng thành viên về việc thay đổi trụ sở;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Bản sao có chứng thực);
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Bản sao có chứng thực);
 • Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục;
 • Chứng minh nhân dân của người đi nộp hồ sơ (Bản sao có chứng thực).

Cơ quan giải quyết: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp chuyển trụ sở

Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc

Sau khi thực hiện xong thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở, nếu có thông tin làm thay đổi con dấu của doanh nghiệp thì doanh nghiệp có thể tiến hành khắc con dấu theo thông tin mới. 

Đối với những doanh nghiệp chưa thực hiện thủ tục cấp đổi (tách) giấy chứng nhận đầu tư thành giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư song song với thủ tục tách giấy chứng nhận đầu tư.

Bước 2: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Hồ sơ cần chuẩn bị:

 • Giấy đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư (Báo cáo từ lần điều chỉnh gần nhất đến thời điểm hiện tại);
 • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông/ Hội đồng thành viên về việc điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án;
 • Quyết định của Chủ sở hữu công ty/ Đại hội đồng cổ đông/ Hội đồng thành viên về việc điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án;
 • Bản giải trình về việc điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án.;
 • Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất tính đến thời điểm điều chỉnh (Bản sao có xác nhận của công ty, báo cáo tài chính phải qua kiểm toán);
 • Hồ sơ chứng minh địa điểm như: Hợp đồng thuê, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản sao có chứng thực), giấy phép xây dựng…;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bản gốc);
 • Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục.

Cơ quan giải quyết: Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất (đối với các doanh nghiệp hoạt động trong khu chế xuất, khu công nghiệp); Sở kế hoạch đầu tư (đối với các doanh nghiệp hoạt động tại các địa bàn khác).

Thời gian giải quyết: 10 ngày làm

Dịch vụ tư vấn chuyển trụ sở công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Công ty Luật Hùng Thắng
 • Tư vấn, các điều kiện và các vấn đề pháp lý phát sinh liên quan đến thay đổi trụ sở công ty có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Đặc biệt tư vấn điều kiện và giấy tờ của bên cho thuê cần cung cấp để có thể đăng ký trụ sở mới, điều kiện về thuê mặt bằng làm địa điểm thực hiện dự án đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất, trước khi công ty đặt cọc hoặc trả tiền thuê xưởng, thuê văn phòng;
 • Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ thay đổi trụ sở, địa điểm thực hiện dự án cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài: Bao gồm cả hồ sơ chuyển công ty mẹ ký (nếu công ty có nhà đầu tư là công ty mẹ ở nước ngoài):
 • Đại diện, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi địa chỉ trụ sở công ty;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh, sau thay đổi trụ sở công ty;
 • Hướng dẫn khách hàng viết hóa đơn, thay đổi thông tin hóa đơn đã phát hành khi có sự thay đổi về trụ sở công ty;

Tìm hiểu thêm các chủ đề bên dưới:

 


04/02/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185