Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Quy định của pháp luật căn cứ pháp lý theo Luật Đặc xá năm 2018 và Nghị định 52/2019/NĐ-CP ngày 14/06/2019 hướng dẫn Luật Đặc xá về thẩm quyền lập danh sách, hồ sơ của người đủ điều kiện được đề nghị đặc xá và một số vướng mắc khác liên quan sẽ được Luật sư tư vấn cụ thể:

Theo Khoản 1 Điều 3 Luật Đặc xá năm 2018 quy định: Đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt của Nhà nước do Chủ tịch nước quyết định tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước hoặc trong trường hợp đặc biệt.”

Theo Khoản 2, Khoản 3 Điều 7 Nghị định 52/2019/NĐ-CP quy định:

Điều 7. Trình tự, thủ tục lập hồ sơ, danh sách người đủ điều kiện được đề nghị đặc xá

2. Sau khi nhận được đơn đề nghị đặc xá của người đủ điều kiện được đề nghị đặc xá, Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện tổ chức cho tập thể đội (tổ) phạm nhân họp bình xét, bỏ phiếu kín, giới thiệu người được đề nghị đặc xá nếu có đội (tổ) phạm nhân. Cán bộ quản giáo phụ trách đội (tổ) phạm nhân có trách nhiệm tổng hợp kết quả cuộc họp bằng biên bản và đề xuất ý kiến về việc đề nghị đặc xá đối với người bị kết án phạt tù do mình phụ trách.

3. Căn cứ quy định của pháp luật về đặc xá, Quyết định về đặc xá và kết quả cuộc họp của đội (tổ) phạm nhân, Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện lập danh sách, hồ sơ của người đủ điều kiện được đề nghị đặc xá.”

Như vậy, thẩm quyền lập danh sách, hồ sơ của người đủ điều kiện được đề nghị đặc xá thuộc về Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện dựa trên kết quả cuộc họp của đội (tổ) phạm nhân và quy định pháp luật.

Nếu còn vướng mắc liên quan đến đến quy định của pháp luật về thẩm quyền lập danh sách, hồ sơ của người đủ điều kiện được đề nghị đặc xá hoặc những tư vấn pháp lý khác, vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn cụ thể.

Tìm hiểu thêm các chủ đề liên quan:

- Đặc Xá Án Treo

- Tư vấn xin đặc xá

- Tư vấn xin án treo


11/01/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185