Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Tổ thẩm định liên ngành thẩm định hồ sơ đề nghị đặc xá gồm những ai? Căn cứ theo Luật Đặc xá năm 2018 và Nghị định 52/2019/NĐ-CP ngày 14/06/2019 hướng dẫn Luật Đặc xá. Nội dung tư vấn như sau:

Theo Khoản 5 Điều 3 Luật Đặc xá năm 2018 quy định: Tổ thẩm định liên ngành là tổ chức liên ngành bao gồm đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan do Hội đồng tư vấn đặc xá quyết định thành lập để thẩm định danh sách, hồ sơ của người được đề nghị đặc xá.”

Theo Khoản 3 Điều 10 Luật Đặc xá năm 2018 thì Tổ thẩm định liên ngành do Hội đồng tư vấn đặc xá quyết định thành lập, bao gồm đại diện các cơ quan, tổ chức sau đây:

  • Tòa án nhân dân tối cao;
  • Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
  • Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  • Bộ Công an;
  • Bộ Quốc phòng;
  • Bộ Tư pháp;
  • Cơ quan, tổ chức khác có liên quan do Hội đồng tư vấn đặc xá quyết định khi thấy cần thiết.

Nếu còn vướng mắc liên quan đến đến những quy định về thành viên Tổ thẩm định liên ngành trong đặc xá hoặc những tư vấn pháp lý khác, vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn cụ thể.

Tìm hiểu thêm các chủ đề bên dưới:

      - Người đủ điều kiện đề nghị đặc xá

- Tư vấn xin án treo

- Tư vấn xin đặc xá

- Tư vấn xin tại ngoại

 


11/01/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185