Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Quy định pháp luật về mã số doanh nghiệpmã số thuế của doanh nghiệp. Vậy mã số thuế và mã số doanh nghiệp có giống nhau không? Hãy cùng Luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể vấn đề này theo quy định Luật Doanh nghiệp năm 2020; Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Theo Khoản 1 Điều 29 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định:

Mã số doanh nghiệp là dãy số được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, được cấp cho doanh nghiệp khi thành lập và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp có một mã số duy nhất và không được sử dụng lại để cấp cho doanh nghiệp khác

Theo Khoản 1 Điều 8 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định:

Mỗi doanh nghiệp được cấp một mã số duy nhất gọi là mã số doanh nghiệp. Mã số này đồng thời là mã số thuế và mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp

Như vậy, theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành thì mã số doanh nghiệp đồng thời là mã số thuế của doanh nghiệp đó.

Mã số này sẽ tồn tại trong suốt quá trình hoạt động, kinh doanh của doanh nghiệp cho đến khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động (giải thể, phá sản). Trường hợp doanh nghiệp có bất kỳ thay đổi đăng ký thuộc các trường hợp (thay đổi tên, thay đổi địa chỉ trụ sở, thay đổi chủ sở hữu) thì mã số doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp vẫn là một.

Tuy nhiên, đối với các trường hợp thành lập công ty trước ngày 01/07/2015 (trước khi Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực) thì mã số thuế và mã số doanh nghiệp không trùng nhau. Trong trường hợp này thì doanh nghiệp không bắt buộc phải làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

Nếu còn vướng mắc liên quan đến mã số doanh nghiệp, mã số thuế của doanh nghiệp hoặc những tư vấn pháp lý khác, vui lòng liên hệ Luật Hùng Thắng để được tư vấn cụ thể.

>> Có thể bạn quan tâm:


04/10/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185